Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Akademska regata

Pečat AJK FPP_blue_smallAKADEMSKI JADRALNI KLUB FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET v sodelovanju s FAKULTETO ZA POMORSTVO IN PROMET    

razpisuje

 

16. Akademsko regato 
08. junij 2024 v Portorožu

1. Organizator
Akademski jadralni klub Fakultete za pomorstvo in promet
Pot pomorščakov 4
6320 Portorož
Tel./Fax.: 05 6767 295
E-mail: ajk@fpp.uni-lj.si
Splet: https://www.fpp.uni-lj.si/o-fakulteti/akademski-jadralni-klub-fpp


2. Pravila
Regata bo potekala po pravilih, kot so definirana v Jadralnih regatnih pravilih.
Veljali bodo naslednji predpisi Jadralne zveze Slovenije: Pravila za odprte razrede regatno-potovalnih jadrnic pri JZS, Pravilnik o reklamiranju, Pravilnik o registracijah in prestopih tekmovalcev, Tekmovalni pravilnik in pogoji za organizacijo regat za Pokal Slovenije


3. Oglaševanje
Velja ISAF Predpis o oglaševanju.
Vse jadrnice, ki izobešajo reklame po lastni izbiri, morajo ob prijavi predložiti Potrdilo o oglaševanju, ki ga je izdala Jadralna zveza Slovenije. Organizator lahko zahteva od tekmovalcev, da izobesijo sponzorsko zastavo in/ali nalepko pokrovitelja regate na obeh straneh premca.


4. Primernost in prijava

Pravico nastopanja imajo vse jadrnice, ki so registrirane pri JZS oz. pri kateri koli drugi nacionalni zvezi.

Vsi krmarji ter vsaj 60% posadke (vštevši krmarja) morajo ob prijavi predložiti veljavno verifikacijsko izkaznico JZS ali katere druge nacionalne zveze. Akademska regata je odprta za vse jadrnice odprtih razredov. Prijava je možna z najemom jadrnice in prijava brez najema jadrnice (z lastniško jadrnico).

Prijava je možna z najemom jadrnice in prijava brez najema jadrnice (z lastniško jadrnico).

Primerne jadrnice morajo oddati izpolnjeno prijavnico:

- preko el. pošte:     ajk@fpp.uni-lj.si
- po faksu:              05 6767 295
- po pošti:               s priporočeno pošiljko

najkasneje do petka 07. junij 2024.

Pozne prijave bodo sprejete ob plačilu pozne, višje štartnine.

Zadnji rok za prijavo ter plačilo štartnine je v soboto 08. junij 2024 do 10:00.


5. Razredi in njihova razporeditev
Jadrnice odprtih razredov bodo glede na njihovo dolžino razvrščene v sledeče razrede skladno s Pravili za odprte razrede regatno-potovalnih jadrnic pri JZS.

Razred Dolžina čez vse (L)
Maxi preko 16,00 m
1 od 12,01 do 16,00 m
2 od 10,26 do 12,00 m
3 od 9,51 do 10,25 m
4 od 7,81 do 9,50 m
5 od 5,75 do 7,80 m


6. Startnina
Startnina znaša:

Razred Štartnina
M, 1 80,00 EUR
2, 3 70,00 EUR
4, 5 60,00 EUR

Plačilo štartnine za razrede OPEN se lahko opravi ob registraciji v gotovini.


7. Program
Predvideni so štirje plovi: 

Datum

Ura

Opis

07.06.2024

18:00 – 20:00

Prijave, plačilo štartnine v CUM (čolnarna) Fakultete za pomorstvo in promet

08.06.2024

08:00 – 09:00

Prijave, plačilo štartnine v CUM (čolnarna) Fakultete za pomorstvo in promet

 

10:55

Prvi opozorilni signal

 

18:00

Podelitev nagrad, druženje in pogostitev za udeležence v CUM (čolnarna) Fakultete za pomorstvo in promet

 

8. Regatna navodila
Regatna navodila bodo na voljo ob potrditvi prijave in plačilu štartnine v regatni pisarni.


9. Komunikacije
Regatna obvestila na kopnem bodo izobešena vsaj 1 uro pred štartom.

Jadrnica med tekmovanjem ne sme oddajati radijskih signalov niti sprejemati nobenih radijskih sporočil, ki niso dosegljiva vsem jadrnicam. Ta omejitev veljat tudi za mobilne telefone. 

Med štartno proceduro, dodatno k zvočnim in vidnim signalom, lahko regatni odbor uporabi VHF kanal 69 za sporočanje številk na jadru ali premcu jadrnic.

Uporaba VHF zveze oz. napaka pri oddaji s strani Regatnega odbora, se ne bo smatrala kot veljaven razlog za protest ali zahtevek za nadomestilo v nobenem primeru.


10. Odložitev – razveljavitev ali odpoved tekmovanja
Regatni odbor lahko zaradi slabega vremena, pomanjkanja vetra ali kakšnega koli drugega vzroka, ki neposredno vpliva na varnost ali poštenost tekmovanja, regato skrajša (zastava S) odloži (zastava AP – kodeks), razveljavi (zastava N) ali odpove.


 

11. Nagrajene bodo

  • prve tri jadrnice v konkurenci odprtih razredov,
  • prva jadrnica v posameznem razredu,
  • prehodni pokal Akademske regate

Podelitev nagrad bo v soboto 08.06.2024 ob 18:00 uri na pogostitvi udeležencev v čolnarni Fakultete za pomorstvo in promet, Obala 6, Porotorž.


13. Oglaševanje
Vse jadrnice, ki izobešajo reklame po lastni izbiri, morajo ob prijavi predložiti Potrdilo o oglaševanju, ki ga je izdala Jadralna zveza Slovenije.


14. Odgovornost
Tekmovalci v celoti sodelujejo na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe ali smrt, ki bi nastali v kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred regato, med njo ali po regati.


15. Zavarovanje
Vsaka sodelujoča jadrnica mora biti obvezno zavarovana za odgovornost do tretjih. Potrdilo o zavarovanju mora biti na vpogled pri prijavi.


16. Dodatne informacije 
Vse dodatne informacije lahko dobite pri organizatorju: 

Dr. Peter Vidmar
Akademski jadralni klub
Fakultete za pomorstvo in promet
Pot pomorščakov 4
6320 Portorož 

Tel./Fax.: 05 6767 295
GSM: 041-687-304
E-mail: ajk@fpp.uni-lj.si

 

REZULTATI REGATE

 

FOTOGRAFIJE IZ REGATE