Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Mednarodno sodelovanje

OBLIKE IN NAČINI MEDNARODNEGA SODELOVANJA

Za raziskovalce in učitelje je sodelovanje s kolegi in poslovnimi partnerji iz tujine nujno. Določeno sodelovanje poteka na formalni ravni, veliko pa je sodelovanja na neformalni ravni.

 

Največ sodelovanja je v sklopu mednarodnih projektov, skupnega razvijanja idej in objavljanja člankov v znanstvenih revijah in na znanstvenih ter strokovnih konferencah. Učitelji in osebje se udeležujemo mednarodnih izmenjav v okviru različnih programov, najpogosteje Erasmus+ in Ceepus programov. 

 

Z raziskovalci iz tujine se povezujemo tudi v različnih združenjih, v sodelovanju oirganiziramo tudi različne mednarodne dogodke. 

 


Mednarodni raziskovalni projekti

Veliko projektov, v katerih sodelujemo raziskovalci FPP, je mednarodne narave. Podrobnejša predstavitev njihove vsebine in mednarodnih partnerjev je predstavljena na raziskovalnih in projektnih straneh.

 


Organizacija mednarodnih znanstvenih dogodkov

Fakulteta že vrsto let organizira konferenco ICTS (International Conference on Traffic Science), v zadnjih letih v sodelovanju s tujimi partnerji iz Hrvaške, vrsto let pa sodeluje tudi kot soorganizatorica drugih mednarodnih srečanj, konferenc in simpozijev.

 


Izmenjave učiteljev in osebja

Zaradi navezovanja stikov s kolegi iz tujine, izmenjave dobrih praks, prenosa in izmenjave izkušenj ter ustvarjanja izhodišč za bodoče skupno raziskovalno delo, nenazadnje pa tudi habilitacijskih zahtev, se učitelji in raziskovalci vse pogosteje odločajo za izmenjave. Med najaktualnejšima programoma, v okviru katerih gredo na izmenjave, sta Erasmus+ in Ceepus, prijavljajo pa se tudi na najrazličnejše razpise za pridobitev sredstev za izmenjave. 

 


Sodelovanje v uredniških odborih mednarodnih znanstvenih in strokovnih revij

Mnogi raziskovalci in učitelji so člani uredniških odborov najrazličnejših mednarodnih znanstvenih in strokovnih revij.Med najprestižnejše dosežke v zadnjem času gre prav gotovo šteti članstvo prof. dr. Milana Batiste, predstojnika Katedre za varnost v prometu, v uredniškem odboru ugledne Elsevierjeve revije International Journal of Mechanical Sciences (IJMS).