3. stopnja

3. stopnja

 

Podiplomski doktorski študijski program tretje stopnje Pomorstvo in promet traja štiri leta in je kreditno ovrednoten s 240 ECTS.


Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja traja štiri leta, obsega 240 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje.