Diplomski projekt

3. letnik Tehnologija prometa in logistika - U, 1. stopnja


Spoštovani študenti 3. letnika TPL-U, 1. stopnje,

prosimo vas, da nam oddate obrazec Prijava teme Diplomskega projekta, ki ga izpolnete z vašim potencialnim mentorjem.

Podrobnejša navodila o prijavi teme in izbiri mentorja ter podrobnejša navodila o sami izdelavi Diplomske naloge najdete v Pravilniku o prvostopenjskem študiju.

 

Pomembne priloge:  

  1. Učni načrt
  2. Prijava teme Diplomskega projekta
  3. Prijavnica (opravljen izpit predmeta Diplomski projekt)
  4. Zahtevek za izdajo diplomske listine (izjava študenta, da je opravil vse študijske obveznosti predpisane po študijskemu programu)
  5. Navodila za izdelavo
  6. Pogosta vprašanja