Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Diplomski projekt

3. letnik Tehnologija prometa in logistika - U, 1. stopnja


Spoštovani študenti 3. letnika TPL-U, 1. stopnje,

 

prosimo vas, da nam oddate obrazec Prijava teme Diplomskega projekta, ki ga izpolnete z vašim potencialnim mentorjem.

 

Podrobnejša navodila o prijavi teme in izbiri mentorja ter podrobnejša navodila o sami izdelavi Diplomske naloge najdete v Pravilniku o prvostopenjskem študiju.

 

 

Študent v svojem VISu temo Diplomskega projekta odda pod ZAKLJUČEK ŠTUDIJA – Prijava teme.

Pod Dispozicijo NUJNO naloži v Word formatu napisano svojo dispozicijo zaključnega dela.

študent

 

 

Profesor prijavljene teme vidi pod ZAKLJUČNA DELA – Prijave diplomske teme.

mentor

 

Postopkovnik:

  1. Študent prijavo elektronsko izpolni.
  2. Pod Dispozicijo NUJNO naloži svojo dispozicijo zaključnega dela v Word formatu (ime dokumenta ne sme vsebovati šumnikov!!).
  3. Študent prijavo teme natisne in podpiše.
  4. Prijavo nato podpiše tudi mentor.
  5. Prijavo in Dispozicijo odda v študentski referat (poslati s kopensko pošto na sedež fakultete, poslati na  ali dostaviti osebno v času uradnih ur na okencu študentskega referata).

 

Pomembne priloge:  

  1. Učni načrt
  2. Prijavnica (opravljen izpit predmeta Diplomski projekt)
  3. Zahtevek za izdajo diplomske listine (izjava študenta, da je opravil vse študijske obveznosti predpisane po študijskemu programu)
  4. Navodila za izdelavo
  5. Pogosta vprašanja