Strokovna praksa

Praksa se izvaja v skladu z navodili za izvajanje prakse na visokošolskih strokovnih študijskih programih FPP.

 

V sklopu prakse, ki vsebuje delo v določeni organizaciji s področja pomorstva ali prometa, se opravi tudi potrebna raziskava in izdela seminarska naloga ter poročilo o opravljenem delu -dnevnik.

 

NOSILCA

 

UČNI NAČRT

 

Navodila za izvedbo

 

Dokumenti in obrazci

 

Študenti, ki bodo prakso opravljali v podjetju, kjer že dalj časa delajo, lahko namesto pogodbe in napotnice izpolnijo spodaj priloženo potrdilo o opravljanju strokovne prakse:

 

Seznam potencialnih podjetij

 

Anketa 

  • Študent izpolni anketo o strokovni praksi v VIS-u.
  • Mentor iz organizacije izpolni anketo na spletni povezavi.

Praksa se izvaja v skladu z navodili za izvajanje prakse na visokošolskih strokovnih študijskih programih FPP.

 

V sklopu prakse, ki vsebuje delo v določeni organizaciji s področja pomorstva ali prometa, se opravi tudi potrebna raziskava in izdela seminarska naloga ter poročilo o opravljenem delu -dnevnik.

 

UČNI NAČRT

 

Navodila za izvedbo

 

Dokumenti in obrazci

 

Študenti, ki bodo prakso opravljali v podjetju, kjer že dalj časa delajo, lahko namesto pogodbe in napotnice izpolnijo spodaj priloženo potrdilo o opravljanju strokovne prakse:

 

Seznam potencialnih podjetij

 

Anketa 

  • Študent izpolni anketo o strokovni praksi v VIS-u.
  • Mentor iz organizacije izpolni anketo na spletni povezavi.

 

*****************************

Pravilna izvedba straže na poveljniškem mostu. Uporaba procedur za delo na poveljniškem mostu. Veriga napak na poveljniškem mostu. Pravilna izmenjava informacij med člani posadke na poveljniškem mostu. Določevanje položaja ladje s pomočjo terestičnih objektov.  Določevanje položaja ladje s pomočjo radarske naprave. Določevanje položaja ladje s pomočjo GPS-a. Vrisovanje kurzov in položajev ladje na pomorsko  karto. Odčitavanje podatkov  iz ECDIS sistema. Kontrola deviacije magnetnega kompasa z različnimi metodami.  Uporaba sekstanta. Napake sekstanta in njihovo popravljanje. Določevanje začetka in konca jutranjih in večernih mrakov. Določevanje časa pravega zahoda in vzhoda Sonca. Določevanje časa prehoda Sonca skozi zgornji meridian. Račun geografske širine s Soncem. Določevanje položaja ladje s istočasnim opazovanjem treh nebesnih teles. Direktna metoda določevanje koordinat položaja ladje z istočasnim opazovanjem višine dveh nebesnih teles. Identifikacija nebesnih teles. Uporaba astroplana. Račun geografske širine s  Severnico. Navigacijske napake v astronomski navigaciji. Uporaba navigacijskih publikacij. Izdelava plana potovanja. Čitanje sinoptičnih kart in izpolnitev sinops ključa. Računanje višine vode. Uporaba pravil o izogibanju trčenj na morju.  Identifikacija navigacijskih svetil in dnevnih oznak bližnjih plovil. Pravilno opazovanje bljižnjih plovil in analiza nevarnosti trčenja. Spoznavanje z ARPA napravo.  Nastavitev ARPA naprave. Plotiranje in odčitavanje podatkov z ARPA naprave. Uporaba ARPA naprave pri iskanju in reševanju na morju. Uporaba ARPA naprave pri različnih meteoroloških razmerah. Spoznavanje z manevrskimi karakteristikami ladje. Manevriranje z ladjo v vseh pogojih (vpliv zunanjih meteoroloških dejavnikov, interakcija z drugimi ladjami, interakcija z obalo). Praktično manevriranje z ladjo in, analiza odziva ladje. Manevar sidrenja pri različnih pogojih. Ukrcaj in izkrcaj pilota.  Spremljanje izmenjave  informacij med poveljnikom ladje in pilotom. Izdelava preliminarnega plana ukrcaja tovora. Uporaba opreme in materijalov za prišvrščevane tovora. Postopki varnega spuščanja in dvigovanje ukrcajno izkrcajnih ramp. Organizacija dela na ladji. Praktične vaje za različne primere reševanja in delovanja v sili. Kultura obnašanja na morju. Običajni postopki prešivetja na morju, Simulacija postopkov reševana s helikopterjem, uporaba radio opreme, prenosni VHF sprejemniki, EPIRB, SART, Signali za nevarnost, oprema za signalizacijo in pirotehnika,  vaje spuščanja in dvigovanja rešilnega čolna in splava,  Pregledi in popravilo gasilnih sredstev in opreme, Protipožarni alarmi, Oprema za detekciju požarjev, vgrajena protipožarna oprema, Požarni hidranti, cevovodi in mlaznice, Prenosna in mobilna protipožarna oprema, Osebna gasilna oprema, Plani protipožarne zaščite, vaje gašenja požarja v vseh pogojih (gasilni poligon). Vaje je potrebno izvajati teoretično (za mizo) in praktično z elementi, ki so na razpolago na ladji. 

 

*****************************