Študentski svet

Predstavitev Študentskega sveta

Študentski svet FPP (ŠS FPP) je organ Fakultete za pomorstvo in promet, ki ga tvorijo predstavniki študentov posameznih oddelkov. Ima trinajst članov – svetnikov, ki iz svojih vrst izvolijo predsednika in podpredsednika.

 

Je edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete oziroma univerze v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti.

 

Hkrati imenuje tudi predstavnike študentov v fakultetnem Senatu, Upravnem odboru in Komisiji za študentske zadeve ter Akademskem zboru.

 

Pomembnejše naloge Študentskega sveta so:

 • nadzira izvajanje študentske ankete, ter spodbuja dekana, da tudi primerno ukrepa, ko so znani rezultati;
 • daje mnenja o asistentih, docentih in izrednih profesorjih, ki zaprosijo v izvolitev v isti ali višji naziv;
 • opravlja volitve predstavnikov v že prej omenjene organe fakultete;
 • daje mnenje k vpisnini oziroma jo lahko v določeni meri določa;
 • sprejema program dela, na temelju katerega dobi tudi sredstva za delovanje;
 • rešuje probleme študentov povezane s študijskim procesom.

 

Skupaj s Študentsko organizacijo Fakultete za pomorstvo in promet (ŠO FPP) sodeluje na informativnem dnevu, organizira brucovanja, ekskurzije, okrogle mize, akademske večere ...

 

Študentski svet se delno financira iz sredstev FPP, delno pa še iz sredstev, ki jih dodeli Študentski svet Univerze v Ljubljani ter dela vpisnine študentov. Sredstva so namenjena za obštudijske dejavnosti.

 

 

Kontakt

Pisarna ŠS in ŠO FPP: ob vstopu v stavbo levo po stopnicah
Urnik ŠS:


Študentski svet UL Fakulteta za pomorstvo in promet

 

 

SESTAVA ŠTUDENTSKEGA SVETA

Vodstvo Študentskega sveta FPP

Predsednik ŠS FPP: Robert Fon
Podpredsednik ŠS FPP: Anže Pečar


Predstavniki posameznih študijskih programov

PTTL in TP (UNI+VSS):

 • 1. letnik: Veronika Slapnik
 • 2. letnik: Andrej Maljavac
 • 3. letnik: Anže Pečar

 

Navtika (VSS):

 • 1. letnik: Matej Potokar
 • 2. letnik: Žan Cerar Šimenc
 • 3. letnik: Robert Fon

 

Ladijsko strojništvo (VSS):

 • 1. letnik: /
 • 2. letnik: Matic Kerkoč
 • 3. letnik: /

 

Izredni študij in absolventi:

 •  Jure Tončić

 


Predstavniki študentov v organih in komisijah fakultete

Senat:

 • Robert Fon
 • Anže Pečar
 • Veronika Slapnik

 

Komisija za študijske zadeve:

 • Veronika Slapnik
 • Leon Hribar

 

Upravni odbor:

 • Anže Šter
 • Žan Cerar Šimenc

 

Akademski zbor:

 • Veronika Slapnik
 • Anže Šter
 • Anže Pečar
 • Jure Zunić     
 • Žan Cerar Šimenc
 • Robert Fon
 • Leon Hribar
 • Jure Hrvatin
 • Marija Drača Margitić
 • Jaka Fesel