Študentski svet

Predstavitev Študentskega sveta

Študentski svet FPP (ŠS FPP) je organ Fakultete za pomorstvo in promet, ki ga tvorijo predstavniki študentov posameznih oddelkov. Ima osemnajst članov – svetnikov, ki iz svojih vrst izvolijo predsednika in podpredsednika.

 

Je edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete oziroma univerze v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti.

 

Hkrati imenuje tudi predstavnike študentov v fakultetnem Senatu, Upravnem odboru in Komisiji za študentske zadeve ter Akademskem zboru.

 

Pomembnejše naloge Študentskega sveta so:

 • nadzira izvajanje študentske ankete, ter spodbuja dekana, da tudi primerno ukrepa, ko so znani rezultati;
 • daje mnenja o asistentih, docentih in izrednih profesorjih, ki zaprosijo v izvolitev v isti ali višji naziv;
 • opravlja volitve predstavnikov v že prej omenjene organe fakultete;
 • daje mnenje k vpisnini oziroma jo lahko v določeni meri določa;
 • sprejema program dela, na temelju katerega dobi tudi sredstva za delovanje;
 • rešuje probleme študentov povezane s študijskim procesom.

 

Svet sodeluje na informativnem dnevu, organizira brucovanja, ekskurzije, okrogle mize, akademske večere ...

 

Študentski svet se delno financira iz sredstev FPP, delno pa še iz sredstev, ki jih dodeli Študentski svet Univerze v Ljubljani ter dela vpisnine študentov. Sredstva so namenjena za obštudijske dejavnosti.

 

 

Kontakt

Pisarna ŠS FPP: ob vstopu v stavbo levo po stopnicah
Urnik ŠS:


Študentski svet UL Fakulteta za pomorstvo in promet

 

 

SESTAVA ŠTUDENTSKEGA SVETA

Predsedstvo Študentskega sveta FPP

Predsednik ŠS FPP:  Anže Šter
Podpredsednik ŠS FPP: Lovro Brejc

Namestnika Predsedstva:

Namestnica predsednika ŠS FPP: Hana Kerić

Namestnik podpredsednika ŠS FPP: Nejc Jančar


Člani študentskega sveta

1.  Lovro Brejc

2.  Rijana Đuranović

3.  Matej Hočevar

4.  Leon Hribar

5.  Nejc Jančar

6.  Dragan Joldžić

7.  Hana Kerić

8.  Matic Kerkoč

9.  Uroš Kveder

10. Elvir Muminović

11. Matej Muršec

12. Lev Ogrin

13. Jan Okoren

14. Anže Pečar

15. Matej Potokar

16. Andrej Starc

17. Anže Šter

18. Rok Trtnik 


Predstavniki študentov v organih in komisijah fakultete

Senat:

 • Lovro Brejc
 • Leon Hribar
 • Hana Kerić

 

Komisija za študijske zadeve:

 • Andrej Starc
 • Leon Hribar

 

Upravni odbor:

 • Matej Muršec

Komisija za kakovost:

 • Nejc Jančar

 

Akademski zbor:

 • Elvir Muminović
 • Matej Muršec
 • Leon Hribar
 • Dragan Joldžić   
 • Jan Okoren
 • Matej Hočevar
 • Leon Hribar
 • Nejc Jančar
 • Rijana Đuranović
 • Anže Šter
 • Hana Kerić