Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Študentski svet

Predstavitev Študentskega sveta

Študentski svet FPP (ŠS FPP) je organ Fakultete za pomorstvo in promet, ki ga tvorijo predstavniki študentov posameznih oddelkov. Ima osemnajst članov – svetnikov, ki iz svojih vrst izvolijo predsednika in podpredsednika.

 

Je edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete oziroma univerze v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti.

 

Hkrati imenuje tudi predstavnike študentov v fakultetnem Senatu, Upravnem odboru in Komisiji za študentske zadeve ter Akademskem zboru.

 

Pomembnejše naloge Študentskega sveta so:

 • nadzira izvajanje študentske ankete, ter spodbuja dekana, da tudi primerno ukrepa, ko so znani rezultati;
 • daje mnenja o asistentih, docentih in izrednih profesorjih, ki zaprosijo v izvolitev v isti ali višji naziv;
 • opravlja volitve predstavnikov v že prej omenjene organe fakultete;
 • daje mnenje k vpisnini oziroma jo lahko v določeni meri določa;
 • sprejema program dela, na temelju katerega dobi tudi sredstva za delovanje;
 • rešuje probleme študentov povezane s študijskim procesom.

 

Svet sodeluje na informativnem dnevu, organizira brucovanja, ekskurzije, okrogle mize, akademske večere ...

 

Študentski svet se delno financira iz sredstev FPP, delno pa še iz sredstev, ki jih dodeli Študentski svet Univerze v Ljubljani ter dela vpisnine študentov. Sredstva so namenjena za obštudijske dejavnosti.

 

Pravilnik

 

Kontakt

Pisarna ŠS FPP: ob vstopu v stavbo levo po stopnicah
Urnik ŠS:


Študentski svet UL Fakulteta za pomorstvo in promet

 

 

SESTAVA ŠTUDENTSKEGA SVETA

Predsedstvo Študentskega sveta FPP

Predsednik ŠS FPP:  Lovro Brejc Podpredsednik ŠS FPP: Žan Gulič

 

Člani študentskega sveta

1. Lovro Brejc

2. Matej Hočevar

3. Lea Kozic

4. Mark Pirman

5. Alen Podunavac Bric

6. Matej Muršec

7. Žiga Luskovec

8. Rok Trtnik

9. Janez Hawlina

10. Žan Gulič

11. Žan Kocuvan

12.Tim Mohar

 

Predstavniki študentov v organih in komisijah fakultete

Senat:

 • Lovro Brejc
 • Janez Hawlina
 • Žan Gulič

 

Komisija za študijske zadeve:

 • Matej Hočevar
 • Žan Kocuvan

 

Upravni odbor:

 • Janez Hawlina

 

Komisija za kakovost:

 • Žiga Luskovec

 

Akademski zbor:

 • Lovro Brejc

 • Lea Kozic

 • Mark Pirman

 • Alen Podunavac Bric

 • Matej Muršec

 • Žiga Luskovec

 • Rok Trtnik

 • Janez Hawlina

 • Žan Gulič

 • Žan Kocuvan