Urnik

ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 (od 01. oktobra 2019 do 30. septembra 2020).

Študijski koledar 2019/2020.

IZPITNA OBDOBJA

 • Spomladansko izpitno obdobje: od vključno 12. junija 2020 do 10. julija 2020
 • Jesensko izpitno obdobje: od vključno 17. avgusta 2020 do 11. septembra 2020.  

-------------------------------------------------------------

ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 (od 01. oktobra 2020 do 30. septembra 2021).

Študijski koledar UL FPP za 2020/2021.

 

Prvi semester:

 • Organizirano pedagoško delo za 1. stopnjo se prične s četrtkom, 01.10.2020 in traja do petka, 15.01.2021.
 • Organizirano pedagoško delo za 2. stopnjo se prične s ponedeljkom, 05.10.2020 in traja do petka, 15.01.2021.
 • Zimsko izpitno obdobje se prične s ponedeljkom, 18.01.2021 in traja do petka, 12.02.2021.

Rok za vnos vseh ocen je torej najkasneje do petka, 12.02.2021. 

 

Drugi semester:

 • Organizirano pedagoško delo za 1. in 2. stopnjo se prične s ponedeljkom, 15.02.2021 in traja do petka, 04.06.2021.
 • Spomladansko izpitno obdobje se prične s ponedeljkom, 07.06.2021 in  traja do petka, 02.07.2021.

Rok za vnos vseh ocen je torej najkasneje do petka, 02.07.2021. 

 • Jesensko izpitno obdobje se prične s ponedeljkom, 16.08.2021 in traja do petka, 10.09.2021. 

Rok za vnos vseh ocen je torej najkasneje do petka, 10.09.2021. 

 

Izredni študij 1., 2. in 3. stopnje – oba semestra:

 • Organizirano pedagoško delo (vikend predavanja oziroma konzultacije) se okvirno prične s petkom, 16.10.2020 in traja okvirno do sobote, 26.06.2021.

 

Pouka prosti dnevi – oba semestra:

25.12.2020, 01.01.2021, 05.04.2021, 27.04.2021 in 25.06.2021.

 

Teden Univerze v Ljubljani poteka od ponedeljka, 30.11.2020, do petka, 04.12.2020.


REDNI ŠTUDIJ

1. Zimski semester (dodiplomski študij)​

 • Organizirano pedagoško delo: od vključno 01. oktobra 2020 in traja do 15. januarja 2021.
 • Organizirano pedagoško delo za 2. stopnjo se prične s ponedeljkom, 05.10.2020 in traja do petka, 15.01.2021.

Urniki - zimski semester.

 

2. Poletni semester (dodiplomski študij)

 • Organizirano pedagoško delo za 1. in 2. stopnjo se prične s ponedeljkom, 15.02.2021 in traja do petka, 04.06.2021.

Urniki - poletni semester.

 

3. Skupine študentov po letnikih (zimski in poletni semester).


IZREDNI ŠTUDIJ

Izredni študij prične s petkom, 16.10.2020 oziroma skladno z urniki, ki jih najdete spodaj.

 

Dodiplomski študij (študijski programi 1. stopnje) 


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ - 2. stopnja (v pripravi)

Pričetek študija: ponedeljek, 05.10.2020.

Pedagoški proces je organiziran za redne in izredne študente skupaj. Izrednim študentom priporočamo obisk organiziranega pedagoškega procesa, vendar zanje ni obvezen. Za vse informacije v zvezi z opravljanjem svojih obveznosti se lahko izredni študenti obrnejo na posamezne nosilce predmetov v času njihovih GOVORILNIH UR, ki so objavljene na osebni strani posameznega visokošolskega učitelja ali sodelavca.

 


URNIKI VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN SODELAVCEV

a) na izrednem dodiplomskem študiju 1. stopnje in b) na rednem ter izrednem podiplomskem študiju 2. stopnje  

Vse lokacije študija 

 


PROSTORSKA ZASEDENOST PREDAVALNIC (petek popoldan in sobota dopoldan)