Urnik

ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 (od 01.10.2021 do 30.09.2022) - v pripravi!

Študijski koledar UL FPP za 2020/2021.

Študijski koledar UL FPP za 2021/2022.

 

Prvi semester:

  • Organizirano pedagoško delo za 1. stopnjo se prične s 04.10.2021 in traja do 21.01.2022.
  • Organizirano pedagoško delo za 2. stopnjo se prične s 04.10.2021 in traja do 21.01.2022.
  • Zimsko izpitno obdobje se prične s 24.01.2022 in traja do 18.02.2022.

Rok za vnos vseh ocen je torej najkasneje do 18.02.2022. 

 

Drugi semester:

  • Organizirano pedagoško delo za 1. in 2. stopnjo se prične s 21.02.2022 in traja do 10.06.2022.
  • Spomladansko izpitno obdobje se prične s 13.06.2022 in  traja do 08.07.2022.

Rok za vnos vseh ocen je torej najkasneje do 08.07.2022. 

  • Jesensko izpitno obdobje se prične s 16.08.2022 in traja do 09.09.2022. 

Rok za vnos vseh ocen je torej najkasneje do 09.09.2022. 

 

Izredni študij 1., 2. in 3. stopnje – oba semestra:

  • Organizirano pedagoško delo (vikend predavanja oziroma konzultacije) se okvirno prične s 15.10.2021 in traja okvirno do 25.06.2022.

 

Pouka prosti dnevi – oba semestra:

01.11.2021, 27.12.2021, 28.12.2021, 29.12.2021, 30.12.2021, 31.12.2021, 07.02.2021, 08.02.2022, 18.04.2022, 27.04.2022, 28.04.2021, 29.04.2021, 02.05.2022 in 15.08.2022.

Kolektivni dopust na UL FPP: 07.02.2021, 28.04.2021 in 29.04.2021.

Teden Univerze v Ljubljani poteka od 29.11.2021 do 03.12.2021.


REDNI ŠTUDIJ

1. Zimski semester (dodiplomski študij)​.

Urniki - zimski semester - še v pripravi!

 

 

3. letnik – izbirni predmeti: Pedagoški proces izbirnih predmetov na 1. stopnji bo potekal v celoti na daljavo (preko videokonference) - skladno z urnikom.

 

2. Poletni semester (dodiplomski študij).

Urniki - poletni semester.

 

 

3. letnik – izbirni predmeti: Pedagoški proces izbirnih predmetov na 1. stopnji bo potekal v celoti na daljavo (preko videokonference)- skladno z urnikom.

 

3. Skupine študentov po letnikih (zimski in poletni semester).


IZREDNI ŠTUDIJ

Pedagoški proces izrednega študija 1. stopnje bo potekal v celoti na daljavo (preko videokonference) skladno z urnikom.

Dodiplomski študij (študijski programi 1. stopnje) 

  • Portorož in Ljubljana. (vse na daljavo preko videokonference).

 


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ - 2. stopnja

Pedagoški proces je organiziran za redne in izredne študente skupaj.

Izrednim študentom priporočamo obisk organiziranega pedagoškega procesa, vendar zanje ni obvezen.

 

Za vse informacije v zvezi z opravljanjem svojih obveznosti se lahko izredni študenti obrnejo na posamezne nosilce predmetov v času njihovih GOVORILNIH UR, ki so objavljene na osebni strani posameznega visokošolskega učitelja ali sodelavca.

 

  • Drugostopenjski študijski program Pomorstvo
  • Drugostopenjski študijski program Promet 

 


URNIKI VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN SODELAVCEV

a) na izrednem dodiplomskem študiju 1. stopnje in

b) na rednem ter izrednem podiplomskem študiju 2. stopnje  

Vse lokacije študija