Urnik

Študijski koledar UL FPP za 2021/2022.

*******

ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 (od 01.10.2022 do 30.09.2023). - v pripravi (podatki niso zanesljivi)!

Sprejem brucev (klik) - v pripravi!

 

 

Prvi semester:

  • Organizirano pedagoško delo za 1. stopnjo se prične s 03.10.2022 in traja do 19.01.2023.
  • Organizirano pedagoško delo za 2. stopnjo se prične s 03.10.2022 in traja do 19.01.2023.
  • Zimsko izpitno obdobje se prične s 20.01.2023 in traja do 17.02.2023.

Rok za vnos vseh ocen je torej najkasneje 22.02.2023

 

 

Drugi semester:

  • Organizirano pedagoško delo za 1. in 2. stopnjo se prične s 20.02.2023 in traja do 09.06.2023.
  • Spomladansko izpitno obdobje se prične s 12.06.2023 in traja do 07.07.2023.

 

Rok za vnos vseh ocen je torej najkasneje 10.07.2023. 

  • Jesensko izpitno obdobje se prične s 14 in traja do . 

 

Rok za vnos vseh ocen je torej najkasneje 08.09.2023. 

 

 

Izredni študij 1., 2. in 3. stopnje – oba semestra:

  • Organizirano pedagoško delo (vikend predavanja oziroma konzultacije) se okvirno prične s petkom, 14.10.2022 in traja okvirno do sobote, 29.07.2023.

 

Pouka prosti dnevi – oba semestra:

31.10.2022, 01.11.2022, 26.12.2022, 27.12.2022, 28.12.2022, 29.12.2022, 30.12.2022, 02.01.2023, 08.02.2023, 10.04.2023, 27.04.2023, 28.04.2023, 01.02.2023 in 02.05.2023.

Kolektivni dopust na UL FPP: 28.04.2023.

Teden Univerze v Ljubljani poteka od ponedeljka, 28.11.2022, do petka, 02.12.2022.

 


REDNI ŠTUDIJ - v pripravi (podatki niso zanesljivi)!

1. Zimski semester (dodiplomski študij)​. 

Urniki - zimski semester. - v pripravi (podatki niso zanesljivi)!

 

 

3. letnik – izbirni predmeti: Pedagoški proces izbirnih predmetov na 1. stopnji bo potekal v celoti na daljavo (preko videokonference) - skladno z urnikom.

 

2. Poletni semester (dodiplomski študij). 

Urniki - poletni semester. - v pripravi (podatki niso zanesljivi)!

 

 

3. letnik – izbirni predmeti: Pedagoški proces izbirnih predmetov na 1. stopnji bo potekal v celoti na daljavo (preko videokonference)- skladno z urnikom.

 

3. Skupine študentov po letnikih (zimski in poletni semester). - v pripravi (podatki niso zanesljivi)!


IZREDNI ŠTUDIJ - v pripravi (podatki niso zanesljivi)!

Pedagoški proces izrednega študija 1. stopnje bo potekal v celoti na daljavo (preko videokonference) skladno z urnikom.

Dodiplomski študij (študijski programi 1. stopnje) 

 


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ - 2. stopnja - v pripravi (podatki niso zanesljivi)!

Pedagoški proces je organiziran za redne in izredne študente skupaj.

Izrednim študentom priporočamo obisk organiziranega pedagoškega procesa, vendar zanje ni obvezen.

 

Za vse informacije v zvezi z opravljanjem svojih obveznosti se lahko izredni študenti obrnejo na posamezne nosilce predmetov v času njihovih GOVORILNIH UR, ki so objavljene na osebni strani posameznega visokošolskega učitelja ali sodelavca.

 

 


URNIKI VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN SODELAVCEV - v pripravi (podatki niso zanesljivi)!

na izrednem dodiplomskem študiju 1. stopnje in na rednem ter izrednem podiplomskem študiju 2. stopnje - v pripravi (podatki niso zanesljivi)!