Urnik

ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 (od 01.10.2021 do 30.09.2022).

Študijski koledar UL FPP za 2021/2022.

 

Sprejem brucev (klik)

 

Prvi semester:

  • Organizirano pedagoško delo za 1. stopnjo se prične s 04.10.2021 in traja do 21.01.2022.
  • Organizirano pedagoško delo za 2. stopnjo se prične s 04.10.2021 in traja do 21.01.2022.
  • Zimsko izpitno obdobje se prične s 24.01.2022 in traja do 18.02.2022.

Rok za vnos vseh ocen je torej najkasneje do 18.02.2022. 

 

Drugi semester:

  • Organizirano pedagoško delo za 1. in 2. stopnjo se prične s 21.02.2022 in traja do 10.06.2022.
  • Spomladansko izpitno obdobje se prične s 13.06.2022 in  traja do 08.07.2022.

Rok za vnos vseh ocen je torej najkasneje do 08.07.2022. 

  • Jesensko izpitno obdobje se prične s 16.08.2022 in traja do 09.09.2022. 

Rok za vnos vseh ocen je torej najkasneje do 09.09.2022. 

 

Izredni študij 1., 2. in 3. stopnje – oba semestra:

  • Organizirano pedagoško delo (vikend predavanja oziroma konzultacije) se okvirno prične s 15.10.2021 in traja okvirno do 25.06.2022.

 

Pouka prosti dnevi – oba semestra:

01.11.2021, 27.12.2021, 28.12.2021, 29.12.2021, 30.12.2021, 31.12.2021, 07.02.2021, 08.02.2022, 18.04.2022, 27.04.2022, 28.04.2021, 29.04.2021, 02.05.2022 in 15.08.2022.

Kolektivni dopust na UL FPP: 07.02.2022, 28.04.2022 in 29.04.2022.

Teden Univerze v Ljubljani poteka od 29.11.2021 do 03.12.2021.


REDNI ŠTUDIJ

1. Zimski semester (dodiplomski študij)​.

Urniki - zimski semester.

 

 

3. letnik – izbirni predmeti: Pedagoški proces izbirnih predmetov na 1. stopnji bo potekal v celoti na daljavo (preko videokonference) - skladno z urnikom.

 

2. Poletni semester (dodiplomski študij).

Urniki - poletni semester.

 

 

3. letnik – izbirni predmeti: Pedagoški proces izbirnih predmetov na 1. stopnji bo potekal v celoti na daljavo (preko videokonference)- skladno z urnikom.

 

3. Skupine študentov po letnikih (zimski in poletni semester).


IZREDNI ŠTUDIJ

Pedagoški proces izrednega študija 1. stopnje bo potekal v celoti na daljavo (preko videokonference) skladno z urnikom.

Dodiplomski študij (študijski programi 1. stopnje) 

 


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ - 2. stopnja

Pedagoški proces je organiziran za redne in izredne študente skupaj.

Izrednim študentom priporočamo obisk organiziranega pedagoškega procesa, vendar zanje ni obvezen.

 

Za vse informacije v zvezi z opravljanjem svojih obveznosti se lahko izredni študenti obrnejo na posamezne nosilce predmetov v času njihovih GOVORILNIH UR, ki so objavljene na osebni strani posameznega visokošolskega učitelja ali sodelavca.

 

 


URNIKI VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN SODELAVCEV

na izrednem dodiplomskem študiju 1. stopnje in na rednem ter izrednem podiplomskem študiju 2. stopnje