Urnik

ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 (od 01.10.2020 do 30.09.2021)

Študijski koledar UL FPP za 2020/2021.

 

Prvi semester:

  • Organizirano pedagoško delo za 1. stopnjo se prične s četrtkom, 01.10.2020 in traja do petka, 15.01.2021.
  • Organizirano pedagoško delo za 2. stopnjo se prične s ponedeljkom, 05.10.2020 in traja do petka, 15.01.2021.
  • Zimsko izpitno obdobje se prične s ponedeljkom, 18.01.2021 in traja do petka, 12.02.2021.

Rok za vnos vseh ocen je torej najkasneje do petka, 12.02.2021. 

 

Drugi semester:

  • Organizirano pedagoško delo za 1. in 2. stopnjo se prične s ponedeljkom, 15.02.2021 in traja do petka, 04.06.2021.
  • Spomladansko izpitno obdobje se prične s ponedeljkom, 07.06.2021 in  traja do petka, 02.07.2021.

Rok za vnos vseh ocen je torej najkasneje do petka, 02.07.2021. 

  • Jesensko izpitno obdobje se prične s ponedeljkom, 16.08.2021 in traja do petka, 10.09.2021. 

Rok za vnos vseh ocen je torej najkasneje do petka, 10.09.2021. 

 

Izredni študij 1., 2. in 3. stopnje – oba semestra:

  • Organizirano pedagoško delo (vikend predavanja oziroma konzultacije) se okvirno prične s petkom, 16.10.2020 in traja okvirno do sobote, 26.06.2021.

 

Pouka prosti dnevi – oba semestra:

25.12.2020, 01.01.2021, 05.04.2021, 27.04.2021 in 25.06.2021.

 

Teden Univerze v Ljubljani poteka od ponedeljka, 30.11.2020, do petka, 04.12.2020.


REDNI ŠTUDIJ

1. Zimski semester (dodiplomski študij)​.

  • Organizirano pedagoško delo: od vključno 05. oktobra 2020 in traja do 15. januarja 2021.
  • Organizirano pedagoško delo za 2. stopnjo se prične s ponedeljkom, 05.10.2020 in traja do petka, 15.01.2021.

Urniki - zimski semester.

 

Pedagoški proces do nadaljnega poteka preko videokonference.

 

3. letnik – izbirni predmeti: Pedagoški proces izbirnih predmetov na 1. stopnji bo potekal v celoti na daljavo (preko videokonference)- skladno z urnikom.

 

2. Poletni semester (dodiplomski študij).

  • Organizirano pedagoško delo za 1. in 2. stopnjo se prične s ponedeljkom, 15.02.2021 in traja do petka, 04.06.2021.

 

NOVO! Urniki - poletni semester.

 

Pedagoški proces do nadaljnega poteka preko videokonference.

 

3. letnik – izbirni predmeti: Pedagoški proces izbirnih predmetov na 1. stopnji bo potekal v celoti na daljavo (preko videokonference)- skladno z urnikom.

 

3. Skupine študentov po letnikih (zimski in poletni semester).


IZREDNI ŠTUDIJ

Pedagoški proces izrednega študija 1. stopnje bo potekal v celoti na daljavo (preko videokonference) skladno z urnikom.

Dodiplomski študij (študijski programi 1. stopnje) 


PODIPLOMSKI ŠTUDIJ - 2. stopnja - hibridni urnik

Pedagoški proces je organiziran za redne in izredne študente skupaj.

Izrednim študentom priporočamo obisk organiziranega pedagoškega procesa, vendar zanje ni obvezen.

 

Za vse informacije v zvezi z opravljanjem svojih obveznosti se lahko izredni študenti obrnejo na posamezne nosilce predmetov v času njihovih GOVORILNIH UR, ki so objavljene na osebni strani posameznega visokošolskega učitelja ali sodelavca.

 

 

Pedagoški proces do nadaljnega poteka preko videokonference.

 


URNIKI VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN SODELAVCEV

a) na izrednem dodiplomskem študiju 1. stopnje in

b) na rednem ter izrednem podiplomskem študiju 2. stopnje  

Vse lokacije študija