Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Dokumenti in obrazci

 Splošni obrazci: 

 

Izbirni predmet

Za študente FPP, ki želijo izbrati zunanji izbirni predmet na drugi fakulteti

 

Študenti FPP, ki želijo izbrati zunanji izbirni predmet na drugi fakulteti, morajo izpolniti obrazec Opravljanje izbirnega predmeta iz drugih študijskih programov in ga skupaj z Učnim načrtom izbirnega predmeta najkasneje do 30.09. predložiti v študentski referat FPP. Na podlagi izpolnjenega obrazca in učnega načrta bo Komisija za študijske zadeve odbravnavala vlogo in študentu podala soglasje za izbiro izbirnega predmeta. Po sklepu komisije bo študentski referat vnesel izbrani predmet v elektronski indeks.

 

Obrazec mora biti popolno izpolnjen in žigosan s strani odgovorne osebe drugega visokošolskega zavoda.