3. stopnja

Razpis za vpis 2018/2019


Podiplomski doktorski študijski program tretje stopnje Pomorstvo in promet traja tri leta in je kreditno ovrednoten s 180 ECTS.

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja traja tri leta, obsega 180 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje.