3. stopnja

PRAVILA IN POSTOPKI NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU

Podiplomski doktorski študijski program tretje stopnje Pomorstvo in promet traja štiri leta in je kreditno ovrednoten s 240 ECTS.

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja traja štiri leta, obsega 240 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje.