Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Raziskovalna področja

Raziskovalna in razvojna dejavnost UL FPP

V okviru dolgoročnega strateškega cilja Univerze v Ljubljani (ustvarjanje znanja in umetniških del za trajnostni razvoj družbe in posameznika) so za področje znanosti predvideni naslednji cilji, ki zavezujejo tudi UL FPP:

 

  • spodbujanje nastajanja velikih interdisciplinarnih raziskovalnih skupin, ki bodo imele zadostno koncentracijo kadrov znanja, opreme in sredstev za pridobivanje in koordinacijo velikih mednarodnih projektov ter za enakopravno sodelovanje v njih s ciljem doseganja vrhunskih rezultatov;
  • povečanje števila in vrednosti domačih in mednarodnih projektov ter števila objav in citiranosti za četrtino;
  • dajanje prednosti raziskovalni dejavnosti, ki bo vpeta v mednarodni prostor; in
  • povečanje deleža tujih raziskovalcev in mobilnosti raziskovalcev.
     

UL FPP je pred nekaj leti na ARRS (P2-0394) pridobila programsko skupino Modeliranje in simulacije v prometu in pomorstvu, ki deluje dobro in učinkovito. Več …

 

Posodobili smo doktorski študij Pomorstvo in promet  in še okrepili sodelovanje z gospodarstvom. Naši visokošolski učitelji in sodelavci uspešno izvajajo številne tržne in druge projekte (strokovna mnenja, študije, elaborati itd.), udeležujejo se domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferenc in drugih posvetovanj s področja pomorstva in prometa, pišejo učbenike, priročnike in znanstvene monografije ter redno objavljajo strokovne in znanstvene članke v mednarodno priznanih revijah.

 

Na področju tehnologije prometa in transportne logistike preučujemo tehnične, tehnološke in organizacijske značilnosti prometnih in logističnih sistemov, še posebej načrtovanje, uporabo in upravljanje teh sistemov in njihovih elementov. Pri tem stremimo k njihovi čim večji učinkovitosti, zanesljivosti, varnosti in sonaravnosti.

 

Na področju pomorstva se naše raziskave izkazujejo z znanstvenimi objavami, sodelovanju s sorodnimi fakultetami in raziskovalnimi inštitucijami ter prenosu spoznaj v gospodarstvo preko številnih projektov in študij.