Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Logistika

LOGISTIKA je skupek dejavnosti, ki se odvijajo v vseh podjetjih, njihov namen pa je iskanje optimalnih rešitev. V primeru transportne logistike gre torej za optimizacijo transporta. Logistika je veda in veščina, ki spremlja transport in skrbi, da je opravljen za primerno ceno, točno, zanesljivo in varno.

 

Logistika je skupek dejavnosti, ki se odvijajo v vseh podjetjih, njihov namen pa je iskanje optimalnih rešitev. V primeru transportne logistike gre torej za optimizacijo transporta. Logistika je veda in veščina, ki spremlja transport in skrbi, da je opravljen za primerno ceno, točno, zanesljivo in varno.

 

Na področju tehnologije prometa in transportne logistike preučujemo tehnične, tehnološke in organizacijske značilnosti prometnih in logističnih sistemov, še posebej načrtovanje, uporabo in upravljanje teh sistemov in njihovih elementov. Pri tem stremimo k njihovi čim večji učinkovitosti, zanesljivosti, varnosti in sonaravnosti. Podrobneje preučujemo zlasti naslednjo problematiko:

 

  • trajnostni razvoj prometnega sistema, ki vključuje vse prometne panoge in njihovo medsebojno povezovanje;
  • razvoj sodobnih prometnih tehnologij (zelenih in pametnih tehnologij);
  • učinkovit intermodalni transport (prometno tehnologijo ter infrastrukturo, zlasti intermodalne terminale);
  • načrtovanje logističnih in oskrbovalnih verig;
  • mobilnost blaga in potnikov (mobilnost v urbanih središčih, javni potniški promet kakor tudi individualno mobilnost);
  • vpliv digitalizacije na prometni sistem in logistične verige;
  • varnost v prometu in logistiki (prometno varnost in njeno upravljanje v vseh prometnih panogah, s poudarkom zlasti na varnosti vseh elementov sistema cestnega prometa – udeležencev v prometu, vozil in cestne infrastrukture).
  • ergonomijo v prometu in logistiki (preučevanje elementov in procesov v prometnih in logističnih sistemih, ob upoštevanju osrednje vloge človeka, njegovih sposobnosti in omejitev).