Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo

POMORSTVO je umetnost plovbe ali veščina upravljanja in manevriranja z ladjami. Vključuje dve temeljni strokovni področji: navigacijo ali navtiko in ladijsko strojništvo. Zajema vse dejavnosti, ki so na kakršenkoli način povezane z uporabo oziroma izkoriščanjem morja.

 

Pomorstvo je umetnost plovbe ali veščina upravljanja in manevriranja z ladjami. Vključuje dve temeljni strokovni področji: navigacijo ali navtiko in ladijsko strojništvo. Zajema vse dejavnosti, ki so na kakršenkoli način povezane z uporabo oziroma izkoriščanjem morja. Torej je povezovalni člen dejavnosti, ki jih druži uporaba morja za uveljavitev trgovskih interesov ali izkoriščanja naravnih dobrin. Med dejavnosti, ki uporabljajo morje kot medij komunikacije, se štejejo pomorska trgovina in ladjarstvo, ladjedelništvo, različne aktivnosti v pomorskih, rečno-pomorskih in jezersko-pomorskih pristaniščih, navtični turizem, vojna mornarica, vzdrževanje pristaniške, kanalske, rečne in varnostne infrastrukture, izobraževalne ustanove, javna uprava idr.

 

Navtika

Je vse, kar zadeva vodenje, varnost in zgradbo plovil. Je torej znanost, veščina in obrt, ki se ukvarja z reševanjem dveh osnovnih problemov: ob vsakem času in na vsakem mestu določiti geografski položaj in kurz ladje.

Navtiki so častniki in častnice krovne službe na ladjah trgovske mornarice, med katere spadajo različne potniške in tovorne ladje, tankerji, ladje za opravljanje posebnih dejavnosti, komercialne jahte itd.

Kapitan ladje je nadrejen častnikom in članom posadke. Določa smer in hitrost ladje, usmerja člane posadke, ki krmarijo plovilo in upravljajo z motorjem, komunicira z drugimi plovili, nadzoruje nakladanje in razkladanje tovora in potnikov itd. V primeru izrednega dogodka je organizator reševanja.

 

Ladijsko strojništvo

Je stroka in veščina upravljanja z raznovrstnimi ladijskimi postrojenji, ki vključujejo ladijske pogonske stroje ter pripadajoče pomožne naprave in sisteme za zanesljivo in varno plovbo.

Ladijski strojniki so častniki in častnice strojne službe na ladjah trgovske mornarice. So inženirji in vzdrževalci v enem in so odgovorni za delovanje in vzdrževanje celotne ladje: mehanskih, električnih in elektronskih sistemov, ki se navezujejo na pogonske stroje in njihove podporne sisteme, delovne hladilne in pomožne stroje, naprave za obdelavo odpadkov in preprečevanje onesnaževanja morskega okolja itd.

 

RAZISKAVE NA PODROČJU POMORSTVA

Na področju pomorstva se naše raziskave izkazujejo z znanstvenimi objavami, sodelovanju s sorodnimi fakultetami in raziskovalnimi inštitucijami ter prenosu spoznaj v gospodarstvo preko številnih projektov in študij. Omeniti velja zlasti naslednje nedavne konkretne dosežke:

 

 • maritimna študija: zamenjava odbojnika na priveznem otoku "JET", 2018;
 • maritimne podlage za sidranje plavajočih naprav v podaljšku veza 7C , 2018;
 • vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju, 2018;
 • ocena tveganja za nesreče na morju, 2018;
 • vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju, 2018;
 • maritimna študija: tankerski privez "JET" = Navigability study : tanker berth "JET", 2017;
 • Determination of optimal shape of new berths parameters and navigational safety conditions for L=230m and L=200m RoPax ferries in modernised Ystad port by real time simulation methods according to Ystad vision 2030 project, 2017;
 • maritimne podlage: postavitev "obstoječe" boje na VNT privezu, 2017;
 • maritimne podlage: postavitev "obstoječe" boje na VNT privezu, 2017;
 • ocene tveganj na plovnih poteh in v pristaniščih = Port and Waterways Safety Assessment, 2017Spill response simulator PISCES II: possibilities for developing exercises, 2017;
 • Načrt zaščite in reševanja Luke Koper d. d. za industrijske nesreče, 2017;
 • ocena ogroženosti Luke Koper d. d. za industrijske nesreče: morje, 2017;
 • ocena ogroženosti Luke Koper d. d. zaradi industrijske nesreče: kopno, 2017;
 • študija za prepoznavanje vrzeli pri izmenjavi podatkov na področju pomorskega nadzora in izboljšanje povezljivosti obstoječih informacijskih sistemov, ki bodo prispevali k celostnemu pomorskemu nadzoru, 2017;
 • M/T Capodistria grounding: lessons for stakeholders, 2017;
 • M/V "Neptun Thelisis": mooring breakaway case, Port of Koper, 2017;
 • elaborat varnostnega vidika na terminalih za pretovor olj, 2016;
 • elaborat navtične vzdržnosti "tankerski privez Petrol" = [Navigability study "oil terminal"], 2016;
 • izdelava strokovnih in tehničnih podlag za označitev plovne poti na reki Ljubljanici na območju MOL, 2016;
 • vlaganja v varnost, zaščito okolja in storilnost v Luki Koper, 2016;
 • tehnične specifikacije za redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe v upravljanju Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, 2015;
 • študija porabe zemeljskega plina v Obalno - kraški regiji, (IJS delovno poročilo, 12173). Ljubljana: Inštitut Jožef Stefan, 2016;
 • maritimna podlaga k projektni dokumentaciji za postavitev dodatne privezne boje za RoRo ladje na VNT terminalu - v Bazenu III, 2015;
 • navigability regime assessment study: maritimne podlage za Ro-Ro vez v severnem delu III. bazena, 2015;
 • splošna in požarna ogroženost ter varstvo in zdravje pri delu, kot posledica elektrifikacije dela tirov znotraj RG, 2015
 • high resolution operational oil spill forecast systems for Aveiro Lagoon, Belfast Lough, Falmouth Harbour and Santander Bay, 2013;
 • načrt zaščite in reševanja Luke Koper d. d. za industrijske nesreče, 2013;
 • ocena ogroženosti Luke Koper d. d. zaradi industrijske nesreče: kopno, 2013;
 • ocena ogroženosti Luke Koper d. d. zaradi industrijske nesreče: morje, 2013;
 • idr.