Kappra

KAPPRA – Kava ob Fpp raZISKOVANJU

08_KAPPRA

… predstavitve izkušenj, projektov, gostovanj, konferenc  … enkrat mesečno ... ob sredahmed 12:15 in 12:45 … v 204 … z debato ob kavi ali čaju …


Dosedanje Kappre


16. Januar 2019 | 16. Kappra

dr. Blaž Luin:

Predstavitev članka za revijo Energy o bolj verodostojni primerjavi izkoristkov električnih in klasičnih vozil

12. September 2018 | 15. Kappra

doc. dr. Danijela Tuljak-Suban:
VodKO – Vodenje kolesarjev po Obali [projekt ŠIPK]

Barbara Knez in doc. dr. Franc Dimc:
Povzetek doslej opravljenega dela [projekt MUSE, Interreg]

11. Julij 2018 | 14. Kappra

izr. prof. Violeta Jurković:
Slovenska terminologija v pomorstvu, predstavitev vizije projekta [projekt ŠIPK]

13. Junij 2018 | 13. Kappra

Vivien Lorenčič:
Predstavitev mikrosimulacijskega modela prometnega toka in obnašanja potnikov na potniškem terminalu Luke Koper

16. Maj 2018 | 12. Kappra

mag. Marko Perkovič, dr. Blaž Luin, Alan Kalin, Dejan, Žagar, dr. Matej Bažec in doc. dr. Franc Dimc:  
Novice in pomembnosti zadnjega meseca s službenih poti (Panama, Škotska, Hrvaška)

18. April 2018 | 11. Kappra

Alan Mahne Kalin in Dejan Žagar:
Predstavitev lastnih preizkusov modela jadrnice v Piranskem zalivu in načrti za vgradnjo senzorjev za določitev meje prevrnitve jadrnice

13. Marec 2018 | 10. Kappra

Oglata miza (moderator mag. Marko Perkovič):
Kakšne analize obsežnih podatkov (big data) s postopki umetne inteligence so zanimive za nas na FPP? (izkušnje z veliko količino podatkov iz Luke Koper)

03. Januar 2018 | 9. Kappra

mag. Valter Suban:
Mnenje o pomorskih informacijskih sistemih v Sloveniji, zajeto v poročilu projekta CISE (tudi dotok blaga v in odtok blaga iz Luke Koper)

03. Januar 2018 | 8. Kappra

mag. Marko Perkovič:
Uvidi pri delu za urejanje pristanišča in pomorske prakse v Sloveniji

29. November 2017 | 7. Kappra

dr. Matej Bažec in doc. dr. Franc Dimc:
Prikaz nekaj zanimivosti Laboratorija za elektrotehniko in avtomatiko. (meritve motenja znotraj frekvenčnega spektra GNSS, vplivi vesoljskega vremena na magnetno polje Zemlje)

18. Oktober 2017 | 6. Kappra

dr. Matej Bažec in doc. dr. Franc Dimc:
Predstavitev rezultatov lastnih meritev, povezanih z varnostjo delovanja GNSS v zadnjem času

20. September 2017 | 5. Kappra

dr. Blaž Luin:
Izkušnje pri pisanju, urejanju in oddaji članka Modeling the impact of road network configuration on vehicle energy consumption v ugledno transportno revijo Energy

28. Junij 2017 | 4. Kappra

doc. dr. Marina Zanne:
Izkušnje z gostovanja v Beogradu in s srečanj v zadnjem času

10. Maj 2017 | 3. Kappra

prof. dr. Marko Pavliha (prodekan za raziskovalno in razvojno delo):
Stanje in načrti v zvezi s sodelovanjem FPP s Pomorsko univerzo v Šanghaju

05. April 2017 | 2. Kappra

doc. dr. Evelin Krmac:
Povzetek srečanja o SRIP – Pametna mesta in skupnosti (PMiS)

08. Marec 2017 | 1. Kappra

doc. dr. Franc Dimc:
Predstavitev koncepta naših rednih neformalnih srečanj, imenovanih KAPPRA