Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Kappra

K - 38

Vtisi z Evropske transportne konference in oris prispevka

 

dr. Vivien Lorenčič

 

22.9.2023 v predavalnici 204 med 12:10 in 12:50

 

Povzetek:

Osredja tema letošnje Evropske transportne konference (ETC) v Milanu je bila vpliv izrednih podnebnih razmer in pandemije COVID-19 na dolgoročne potovalne vzorce. V prispevku z naslovom Preučevanje učinkov ABS sistema in starosti pnevmatik na zavorno učinkovitost vozila, predstavljenem v sklopu sekcije »Človekovo dobro počutje«, sem predstavila vpliv staranja pnevmatik na koeficient trenja in zavorno pot vozila.