Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet

PROMETNA TEHNOLOGIJA zajema celostno urejanje in optimizacijo področja prometa na vseh ravneh. Vključuje skupek prometnih znanj iz cestnega, pomorskega, zračnega, železniškega, poštnega in cevovodnega prometa, ki so potrebna za bolj učinkovit in okolju prijazen prometni sistem.

 

Prometna tehnologija zajema celostno urejanje in optimizacijo področja prometa na vseh ravneh. Vključuje skupek prometnih znanj iz cestnega, pomorskega, zračnega, železniškega, poštnega in cevovodnega prometa, ki so potrebna za bolj učinkovit in okolju prijazen prometni sistem.

 

Prometno tehnologijo lahko označimo kot celovit proces, ki omogoča izvajanje storitev v prometu in transportni logistiki, sestavljena pa je iz številnih medsebojno pogojenih in povezanih tehnoloških postopkov. Proučuje zakonitosti transportnih procesov pri premeščanju blaga in rokovanju z njimi ter v zvezi z mobilnostjo potnikov. Temelji na sistemu pravil, načel in veščin, pomembnih pri uporabi prevoznih in manipulacijskih sredstev ter prometne infrastrukture vseh prometnih panog.

 

Na področju tehnologije prometa in transportne logistike preučujemo tehnične, tehnološke in organizacijske značilnosti prometnih in logističnih sistemov, še posebej načrtovanje, uporabo in upravljanje teh sistemov in njihovih elementov. Pri tem stremimo k njihovi čim večji učinkovitosti, zanesljivosti, varnosti in sonaravnosti. Podrobneje preučujemo zlasti naslednjo problematiko:

 

  • trajnostni razvoj prometnega sistema, ki vključuje vse prometne panoge in njihovo medsebojno povezovanje;
  • razvoj sodobnih prometnih tehnologij (zelenih in pametnih tehnologij);
  • učinkovit intermodalni transport (prometno tehnologijo ter infrastrukturo, zlasti intermodalne terminale);
  • načrtovanje logističnih in oskrbovalnih verig;
  • mobilnost blaga in potnikov (mobilnost v urbanih središčih, javni potniški promet kakor tudi individualno mobilnost);
  • vpliv digitalizacije na prometni sistem in logistične verige;
  • varnost v prometu in logistiki (prometno varnost in njeno upravljanje v vseh prometnih panogah, s poudarkom zlasti na varnosti vseh elementov sistema cestnega prometa – udeležencev v prometu, vozil in cestne infrastrukture).
  • ergonomijo v prometu in logistiki (preučevanje elementov in procesov v prometnih in logističnih sistemih, ob upoštevanju osrednje vloge človeka, njegovih sposobnosti in omejitev).