Študentsko tutorstvo

ŠTUDENTSKO TUTORSTVO

Tutorstvo je sistematično vodenje študentov skozi študij, pri čemer pa se ne osredotočamo strogo na njihov akademski razvoj ali na težave pri študiju, temveč tudi na njihov osebnosti razvoj.

 

Moto študentov tutorjev je: "Z nami gre lažje!"

 


Predmetno študentsko tutorstvo na Fakulteti za pomorstvo in promet

Študentom pri določenem predmetu nudijo pomoč praviloma študentje višjih letnikov, ki imajo pri tem predmetu veliko znanja in ga želijo deliti. Na urah predmetnega tutorstva se rešujejo ali razložijo težje oziroma zahtevnejše naloge. To je odličen način utrjevanja snovi in dobra priprava na izpit ali kolokvij.

 

Tutorske vaje so praviloma namenjene študentom 1. letnikov dodiplomskega študija 1. stopnje. Učna pomoč predmetnih tutorjev je prvenstveno namenjena študentom 1. letnikov dodiplomskega študija.

 

 

Predmeti, Ime priimek ter e-pošta tutorja, Urnik

Tehnologija prometa in logistika

 

 

Prometna tehnologija in transportna logistika

 

 

Navtika

 

Pomorska angleščina

Ladijsko strojništvo

 

 

 

Predmeti, Ime priimek ter e-pošta tutorja, Urnik

Tehnologija prometa in logistika

 

 

Prometna tehnologija in transportna logistika

 

 

Navtika

 

Pomorska angleščina

Ladijsko strojništvo

 

 

 

Tutorji študentje smeri TEHNOLOGIJA PROMETA IN LOGISTIKA – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ imajo možnost uveljavljati tutorsko dejavnost kot izbirni predmet - Program študentskega tutorstva (3 ECTS).

 

Informacije dobite pri izvajalcu predmeta:

izr. prof. dr. Peter VIDMAR ().

 


Povezava do gradiv in pravilnikov Univerze v Ljubljani 


Za kakršnakoli dodatna vprašanja o tutorskem sistemu na naši fakulteti lahko pišete na e-naslov: .