Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Mentorstvo

3. stopnja

Mentorstvo in somentorstvo

 

Pomembno vlogo pri izdelavi doktorske disertacije prevzema mentor. Mentor je oseba, ki ima ustrezen naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor in redni profesor) oziroma znanstvenega delavca in ima izkazuje raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije (najmanj tri SCI članke).

 

Poleg osnovnih kriterijev je minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja/ somentorja, da v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po SICRIS in hkrati doseže več kot 0 točk pri kazalcu pomembnih dosežkov A1/2.

 

Doktorand izbere mentorja po lastni presoji in na podlagi mentorjevih raziskovalnih usmeritev takoj ob vpisu doktorskega študija. Naloga mentorja je usmerjanje študenta med študijem: izbira področja študija in predmetov ter oblikovanje predloga dispozicije doktorske teze. Poleg tega mentor zagotavlja strokovno podporo pri raziskovalnem delu ter zagotavlja pogoje za delo in raziskovalno opremo.

 

Doktorand ima pravico zamenjati mentorja do začetka 3. semestra študija in to le izjemoma na podlagi utemeljene prošnje. Z zamenjavo mora soglašati novi mentor, spremembo pa mora odobriti Komisija za razvojno in raziskovalno delo. Somentorstvo je mogoče le v primeru interdisciplinarne ali večinstitucionalne teme doktorske disertacije. O somentorstvu na predlog mentorja in Komisije za razvojno in raziskovalno delo odloča senat Fakultete.

 

Mentor hkrati ne more biti mentor več kot petim doktorandom, pri čemer ne štejejo tisti, ki so opravili vse obveznosti doktorskega študijskega programa, razen zagovora doktorske disertacije