Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Komisijski izpit

Študenti lahko opravljajo komisijske izpite zgolj v rokih, razpisanih za komisijske izpite. V primeru, da za posamezne predmete ni razpisanih rokov za komisijske izpite, se študent prijavlja na redne izpitne roke.

 

Komisijski izpitni roki se izvajajo izključno na sedežu fakultete tj. v Portorožu.  

 

Študent se po novem prijavi na komisijski izpit v sistemu VIS pod rubriko prijava na izpit. Ob prijavi se bo v referatu zgeneriral račun, ki ga bo študent dobil po elektronski pošti po udeležbi na izpit. V primeru, da študent računa ne poravna, se mu prijava na naslednji izpit avtomatsko blokira.

 

Posamezno opravljanje komisijskega izpita se zaračuna po trenutno veljavnem ceniku UL

Šesto oz. zadnje opravljanje izpita

Študenti, ki se prijavljajo na 6. opravljanje izpita, morajo pred prijavo oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve, ki jim odobri pristop na 6. opravljanje izpita. Prošnjo izpolnejov VIS-u in jo podpisano pošljejov študenstki referat. 

 

VSE ŠTUDENTE OPOZARJAMO, DA KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE ZASEDA ENKRAT NA MESEC IN SICER VSAKO PRVO SREDO V MESECU, KAR POMENI, DA SI MORAJO PRAVOČASNO UREDITI MOŽNOST PRISTOPA K IZPITU.