Prijava zaključnega dela

1. stopnja


Kandidat mora izpolniti obrazec PRIJAVA TEME DIPLOMSKE NALOGE, ki ga mentor/ somentor potrdi s podpisom. Obrazec mora študent dostaviti študentskem referatu UL FPP. V primeru, da je tema diplomske naloge iz seznama potrjenih tem, ki jih Komisija za študijske zadeve sprejme na začetku študijskega leta, študent prejme »Sklep o potrditvi teme diplomske naloge« dva do tri dni po oddaji »Prijave teme diplomske naloge«.

V dogovoru z mentorjem lahko študent predlaga novo temo DN. Dodatne teme obravnava in odobri Komisija za študijske zadeve praviloma vsako prvo sredo v mesecu.

»Sklep o potrditvi teme diplomske naloge« (original) študent da vezati v izvod diplomske naloge.
 

2. stopnja

Kandidat mora izpolniti obrazec PRIJAVA TEME MAGISTRKEGA DELA.

 

3. stopnja

Kandidat se na Priprava in zagovor doktorske teze (PDT) prijavi z obrazcem PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE. Prijavo obravnava Komisija za razvojno in raziskovalno delo, na podlagi katere kandidatu določi komisijo za oceno priprave in zagovora doktorske teze (komisijo za oceno ustreznosti kandidata, teme in mentorja/somentorja, podrobneje komisijo) v sestavi treh članov. Ta komisija predvidoma zaseda v isti sestavi kot Komisija za oceno poročanja o RD. Izbrani mentor je član imenovane komisije. Termin priprave in javnega zagovora doktorske teze mentor uskladi z ostalima članoma komisije ter kandidatom. Doktorand opravi Pripravo in zagovor doktorske teze (PDT), na katerem predstavi doseženi napredek pri pripravi doktorske disertacije. Pripravo in zagovor doktorske teze se oceni z oceno uspešno ali neuspešno.

 

1., 2. in 3. stopnja

Obrazec Prijava teme kandidat odda tudi v wordu (natipkano, brez podpisov) na mail: .

Original obrazec, s podpisi kandidata, mentorja (in somentorja) pa morate OBVEZNO dostaviti v študentski referat.