Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prijava zaključnega dela

1. stopnja in 2. stopnja

 

Študent v svojem VISu temo odda pod ZAKLJUČEK ŠTUDIJA – Prijava teme.

Pod Dispozicijo NUJNO naloži v Word formatu napisano svojo dispozicijo zaključnega dela.

študent

 

Profesor prijavljene teme vidi pod ZAKLJUČNA DELA – Prijave diplomske teme.

mentor

 

 

Postopkovnik:

  1. Študent prijavo elektronsko izpolni.
  2. Pod Dispozicijo NUJNO naloži svojo dispozicijo zaključnega dela v Word formatu (ime dokumenta ne sme vsebovati šumnikov!!).
  3. Študent prijavo teme natisne in podpiše.
  4. Prijavo nato podpiše tudi mentor.
  5. Prijavo in Dispozicijo odda v študentski referat (poslati s kopensko pošto na sedež fakultete, poslati na mail študentskega referata () ali dostaviti osebno v času uradnih ur na okencu študentskega referata).

 


3. stopnja

Kandidat se na Pripravo in zagovor doktorske teze (PDT) prijavi z obrazcem. Prijavo obravnava Komisija za razvojno in raziskovalno delo, na podlagi katere kandidatu določi komisijo za oceno priprave in zagovora doktorske teze (komisijo za oceno ustreznosti kandidata, teme in mentorja/somentorja, podrobneje komisijo) v sestavi treh članov. Ta komisija predvidoma zaseda v isti sestavi kot Komisija za oceno poročanja o RD. Izbrani mentor je član imenovane komisije. Termin priprave in javnega zagovora doktorske teze mentor uskladi z ostalima članoma komisije ter kandidatom. Doktorand opravi Pripravo in zagovor doktorske teze (PDT), na katerem predstavi doseženi napredek pri pripravi doktorske disertacije. Pripravo in zagovor doktorske teze se oceni z oceno uspešno ali neuspešno.

 

Obrazec Prijava teme kandidat odda tudi v wordu (natipkano, brez podpisov) in v PDFju (podpisano) na mail: referat@fpp.uni-lj.si.

Original obrazec, s podpisi kandidata in mentorja (ter somentorja) pa morate OBVEZNO dostaviti v študentski referat.