Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Diferencialni izpit

Študenti, vpisani v skladu z Merili za vpis in prehode, morajo do zaključka študija opraviti s programom predpisane diferencialne izpite. Diferencialne izpite lahko opravljajo v posebej razpisanih rokih diferencialne izpite (izpitni roki so na vpogled v VIS-u).

 

Na posamezni diferencialni izpit se študent prijavi v sistemu VIS pod rubriko prijava na izpit. Ob prijavi se bo v referatu zgeneriral račun, ki ga bo študent dobil po elektronski pošti po udeležbi na izpitu. V primeru, da študent računa ne poravna, se mu prijava na naslednji izpit avtomatsko blokira.

 

Posamezno opravljanje diferencialnega izpita se zaračuna po trenutno veljavnem ceniku UL