Raziskovanje

Raziskovalna področja

Pomorstvo

Promet

Logistika

Laboratoriji in programska skupina

Raziskovalni projekti

Umestitev kooperativnega LED prikazovalnika v okolje pametnega mesta

NEORION-ADRION

Vodenje kolesarjev na Obali - Zbiranje podatkov za pripravo aplikacije

Slovenska terminologija v pomorstvu II

Maritime Adaptive GNSS Safety Concept (MAGS)

Ocena tveganja za nesreče na morju

Collaborazione transfrontaliera per la Mobilità Universitaria Sostenibile Energeticamente efficiente / Čezmejno sodelovanje za trajnostno in energetsko učinkovito mobilnost univerz (MUSE)

Summer Logistics School (SLS)

vsi projekti

Dodatne dejavnosti in povezave