Na UL FPP imamo razvito raziskovalno delo. Naši visokošolski učitelji in sodelavci uspešno izvajajo številne projekte, udeležujejo se domačih in mednarodnih znanstveno-strokovnih posvetovanjih s področja pomorstva in prometa ter spremljajočih dejavnosti, svoje ugotovitve redno objavljajo v strokovnih člankih in referatih v pomembnih znanstvenih revijah in zbornikih, pišejo učbenike in priročnike, znanstvene monografije,...

 

Poročila znanstveno-raziskovalnega dela na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za pomorstvo in promet

 

Aktualni razpisi

 


datum zadnje spremembe: 24.03.2010