Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Raziskovalni projekti

Digitalno izobraževanje za pomorsko komunikacijo

Vodja projekta na FPP: izr. prof. dr. Violeta JURKOVIĆ


Sodelavci:

Trajanje projekta: od 01.10.2023 do 30.09.2026


Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

Sodelujoče organizacije:

Sveuciliste u Rijeci

Ab Yrkeshogskol An Vid Abo Akademi

University of Montenegro, Maritime Faculty Kotor

Montenegro Црна Гора (Crna

Chalmers Tekniska Hoegskola Ab

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama

Swedish Maritime Administration

Norwegian Coastal Administration

Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava republike Slovenije za pomorstvo

Fintraffic Vessel Traffic Services ltd

Financiranje projekta: Erasmus+ (2023-1-SI01-KA220-HED-000151704)


V pomorski industriji je neučinkovita, neustrezna in dvoumna komunikacija lahko razlog za nastanek resnih posledic pomorskih nesreč. Nepotrebno tveganje lahko povzroči tudi komunikacija v vsakodnevnih rutinskih pogovorih med ladjami in obalnimi službami, ki še vedno bistveno odstopa od standardnega protokola komuniciranja, kar kažejo nekatere nedavno izvedene raziskave. Prav to izkazuje veliko potrebo po ustreznih prosto dostopnih digitalnih izobraževalnih orodjih za pomorsko komunikacijo, namenjenih obalnim službam v pomorskem prometu ter ladijskim posadkam pa tudi vsem ostalim zainteresiranim javnostim.

 

Sodobne tehnologije omogočajo ustvarjanje pogovornih robotov za samostojno vseživljenjsko učenje. Prav pogovorni roboti, ki bi za potrebe izobraževanja na področju pomorske komunikacije temeljili na avtentičnih žanrih in scenarijih, nimajo v celoti izkoriščenega izobraževalnega potenciala kljub svojim nedvomnim prednostim, kot so npr. dostopnost povsod in ob vsakem času, omogočeno vsakemu udeležencu prilagojeno učenje in sledenje podatkov.

 

Z glavnim ciljem povečati varnost plovbe ter tako potencialno prispevati k zmanjšanju človeških, okolijskih, družbenih in/ali gospodarskih izgub zaradi pomorskih nesreč, se je 10 partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Črne Gore, Švedske, Finske in Norveške združilo v Erasmus+ projektu DigiMar: 

digitalno izobraževanje za pomorsko komunikacijo. Vodilni partner projekta je Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, iz Slovenije pa kot pridruženi partner v projektu sodeluje še Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.

 

Izobraževalne inštitucije iz petih ter organi uprav za pomorstvo iz šestih držav bodo tako izboljšanje veščin pomorske komunikacije in posledično varnosti plovbe poskušali doseči s prosto dostopnim digitalnim izobraževalnim orodjem, ki ga bodo sestavljali izobraževalni videoposnetki in pogovorni roboti za rutinsko pomorsko komunikacijo ter na avtentičnih situacijah utemeljene prosto dostopne simulacijske naloge. Obsežna podatkovna baza pogovorov med ladjami in obalnimi postajami, ki bo nastala v okviru projekta, pa nenazadnje omogoča nadaljnji razvoj digitalnih orodij in tehnologij v smeri uporabe umetne inteligence.

 

DigiMar    Co-funded by the EU