Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

LVSLO

LVSLO – Laboratorij za virtualne simulacije ladijskih operacij (navtični in strojni simulator)

Za kakovostno usposabljanje študentov in častnikov, še posebej tistih, ki prevzemajo odgovornost odločanja, je nujna uporaba simulatorjev: navigacijskega simulatorja, ladijskega strojnega simulatorja, komunikacijskega simulatorja, simulatorja za ravnanje s tekočimi – nevarnimi tovori, simulatorja za nadzor plovbe ter simulatorja za upravljanje s kriznimi situacijami na morju simulatorjev. Simulacijske komponente se po posameznih delih uporabljajo v rednem izobraževanju z namenom razumevanja drugače abstraktnih znanj, ki jih večina študentov težko razume. Študentje gradijo znanja na simulatorjih skozi vse letnike, v tretjem letniku pa pri končnem predmetu, Usposabljanje na navtičnih in strojnih simulatorjih, navtiki in strojniki povzamejo celotno znanje z izvedbo kompleksnih vaj vodenja plovil, iskanja in reševanja na morju, stražarjenja z integracijo različnih simulatorjev.

 

OPIS DELOVANJA

Fakulteta za pomorstvo in promet je v jadranski regiji vedno bila vodilna pri izobraževanju s simulatorji. Leta 2005 pa smo na FPP – v okviru priprave konference svetovnega združenja pomorskih učiteljev – med prvimi v svetu uspeli integrirati šest različnih simulatorjev za delo v skupnem scenariju, ob enem pa tudi uspeli povezati simulator z realnimi podatki iz okolice kot so:

 • podatki o ladijskem prometu, pridobljeni s sistemom avtomatičnega zaznavanja - AIS, ki ga posreduje Uprava za pomorstvo,
 • ladijski promet pridobljen s sistemom radarskega zaznavanja, ki ga posreduje pomorska policija,
 • v skoraj realnem času pridobljeni podatki morja iz morske biološke postaje,
 • v skoraj realnem času pridobljeno stanje in napoved vremena, ki ga posreduje Agencija za okolje,
 • v realnem času pridobljeni podatki s štirih vremenskih postaj, ki jih je UL FPP postavila znotraj območja Luke Koper,
 • v skoraj realnem času pridobljene satelitske slike posnetkov morja - CSN, ki jih posreduje EMSA.

Takšna integracija simulatorjev je osnova za raziskave v pomorstvu kot tudi za izobraževanje in usposabljanje državnih uslužbencev, zadolženih za posredovanje ob kriznih situacijah na morju. V letu Covid-a pa so raziskovalci UL FPP sodelovali pri razvoju in testiranju simulatorjev za delo v »cloud« izvedbi, ter tako še enkrat potrdili, da tudi na raziskovalnem področju zelo uspešni (glej Riviera - News Content Hub - Coronavirus drives simulator training online (rivieramm.com).

 

SODELAVCI

 

OPREMA

Laboratorij deluje v treh ločenih prostorih, v katerih je mrežno povezanih več kot 60 delovnih postaj in 5 strežnikov. Na vsaki postaji se nahaja več operacijskih sistemov. Prostor je opremljen s HKOM vozliščem, ki omogoča varno povezavo do realnega nadzornega centra na URSP. V laboratoriju se zbirajo in obdelujejo ladijski prometni podatki (Radarskega, AIS in CCTV izvora), vremenski podatki ter oceanografski podatki pridobljeni od NIB MBSS. Sistem je opremljen tudi s pomorskim VHF / AIS komunikacijskim sistemom, tako da podaja redundantnost obstoječemu nadzornemu centru na URSP. Simulacijska oprema omogoča tudi nudenje podpore ob različnih nesrečah na morju, od iskanja in reševanja do modeliranja razprostiranja oljnih madežev na morju. Laboratorij je opremljen tudi z opremo za načrtovanje pristanišč, plovnih poti ter samih plovil. Na delovnih postajah je ravno tako razpoložljiva programska  oprema za matematično modeliranje sistemov, GIS aplikacije in IWRAP programska oprema. Podroben opis opreme in delovanja ter diagram so podani na dnu strani.

 

PROJEKTI

 • Tekoči komercialni projekti s področja načrtovanja pristanišč in plovnih poti za naročnike, Luka Koper, URSP, Port of Genova.
 • Ocene tveganja za naročnika Luka Koper, d.d. in URSP.
 • Preiskovanje nesreč in izvedenska mnenja za različne naročnike (LK, URSP, URSZR, ITCG - Obalna straža Italije).
 • Sodelovanje v programski skupini.
 • Sodelovanje v ARRS projektih.
 • Drugi mednarodni in EU projekti.

 

IZBRANE OBJAVE sodelavcev LVSLO

 

2020

 

VIDMAR, Peter, PERKOVIČ, Marko, GUCMA, Lucjan, ŁAZUGA, Kinga. Risk assessment of moored and passing ships. Applied sciences. 2020, no. 19, 6825, str. 1-19, ilustr. ISSN 2076-3417. DOI: 10.3390/app10196825. [COBISS.SI-ID 30533123]

 

PERKOVIČ, Marko, GUCMA, Lucjan, BILEWSKI, Mateusz, MUCZYŃSKI, Bartosz, DIMC, Franc, LUIN, Blaž, VIDMAR, Peter, LORENČIČ, Vivien, BATISTA, Milan. Laser-based aid systems for berthing and docking. Journal of marine science and engineering. 2020, vol. 8, iss. 5, str. 1-21. ISSN 2077-1312. DOI: 10.3390/jmse8050346. [COBISS.SI-ID 15025923]

 

GUCMA, Lucjan, ZALEWSKI, Pavel, GRALAK, Rafal, BILEWSKI, Mateusz, ŁAZUGA, Kinga, MUCZYŃSKI, Bartosz, DIMC, Franc, PERKOVIČ, Marko, ZIEBOLD, Ralf, LASS, Christopher. Maritime adaptive GNSS safety concept (MAGS) : ESA study technical report. Köln: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 2020. 97 str. [COBISS.SI-ID 14534915]

 

GUCMA, Maciej (avtor, vodja projekta), GUCMA, Lucjan, GRALAK, Rafal, ŁAZUGA, Kinga, PERKOVIČ, Marko, VIDMAR, Peter, et al. Analysis of the size of the thermal radiation impact zone around the LNG tanker manifold moored at the newly designed jetty located in the Outer Port of Świnoujście : research work. Szczecin: 3G Tech, 2019. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2944867]

 

2019

 

BATISTA, Milan, PERKOVIČ, Marko. Computation of mooring chain with the touch

down on an inclined seabed. Journal of marine engineering and technology. 14. jan. 2019, str. 1-14. ISSN 2056-8487. [COBISS.SI-ID 2892131]

 

GUCMA, Lucjan, ŁAZUGA, Kinga, PERKOVIČ, Marko. Ship manoeuvres on existing turning places: when the ships size reaches the limits of port infrastructure on the example of Kołobrzeg Port. V: Conference book. Warsaw: IEEE, 2019. Str. 1-6. ISBN 978-1-5386-9473-2.  DOI: 10.1109/EURONAV.2019.8714178. [COBISS.SI-ID 2916963]

 

GRM, Aleksander, PERKOVIČ, Marko. Structural impact of circular buckling fenders on tanker hull. V: SOARES, C. Guedes (ur.), PARUNOV, Joško (ur.). Trends in the analysis and design of marine structures: proceedings. London: Taylor and Francis, 2019. Str. 203-210. Proceedings in Marine Technology and Ocean Engineering. ISBN 978-0-429-29887-5. ISSN 2638-647X. [COBISS.SI-ID 2922851]

 

PERKOVIČ, Marko (vodja projekta, avtor), FELICJAN, Matjaž, BATISTA, Milan, GRBEC, Marko, VIDMAR, Peter, LUIN, Blaž, PETELIN, Stojan, SUBAN, Valter, et al. Collision risk assessment in LNG bunkering - exposure to passing maritime traffic: navigability study. Portorož: Univ. Ljubljana, Fak. za pomorstvo in promet, 2019. [54] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2956899]

 

PERKOVIČ, Marko (vodja projekta, avtor), VIDMAR, Peter, BATISTA, Milan, FELICIJAN, Matjaž, GUCMA, Lucjan, SRŠE, Jure, SUBAN, Valter, et al. Elaborat navtične vzdržnosti za podaljšanje 7. veza proti vzhodu z rekonstrukcijo 5. veza s podaljšanjem veza z RO-RO rampo : navtična študija. Portorož: Univ. Ljubljana, Fak. za pomorstvo in promet, 2019. 128 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2953827]

 

PERKOVIČ, Marko (avtor, vodja projekta), BATISTA, Milan, OBLAK, Ivan, VIDMAR, Peter, VLADOVIĆ, Vladimir, FELICIJAN, Matjaž. Navigational safety risk assessment - Port of Koper, VNT berth = Ocena tveganja plovbe, upravljanja in privezovanja ladij v Bazenu III koprskega tovornega pristanišča, - varnost večnamenskega priveznega mesta - VNT. Portorož: Univ. Ljubljana, Fak. za pomorstvo in promet, 2019. 37 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2938467]

 

2018

 

VIDMAR, Peter, PERKOVIČ, Marko. Safety assessment of crude oil tankers. Safety science. [Print ed.]. June 2018, vol. 105, str. 178-191, ilustr. ISSN 0925-7535. [COBISS.SI-ID 2863203]

 

PERKOVIČ, Marko, HARSCH, Rick, FERRARO, Guido. Oil spills in the Adriatic sea. V: CARPENTER, Angela (ur.), KOSTIANOY, Andrey G. (ur.). Oil pollution in the Mediterranean sea: part 2: national case studies. Cham: Springer, cop. 2018. Str. 97-131. The handbook of environmental chemistry, 84. ISBN 978-3-030-11137-3, ISBN 978-3-030-11138-0. ISSN 1867-979X. DOI: 10.1007/698_2016_53. [COBISS.SI-ID 2898019]

 

USZKIEWICZ, Wieslaw, GUCMA, Lucjan, PERKOVIČ, Marko. Determination of the potential pollution of the port of Świnoujście after collision of ships on the approach track. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin. 2018, vol. 53, str. 131-137, ilustr. ISSN 2392-0378. DOI: 10.17402/275. [COBISS.SI-ID 2887779]

 

PERKOVIČ, Marko, HRIBAR, Uroš, HARSCH, Rick. Oil pollution in Slovenian waters: the threat to the Slovene coast, possible negative influences of shipping on an environment and its cultural heritage. V: CARPENTER, Angela (ur.), KOSTIANOY, Andrey G. (ur.). Oil pollution in the Mediterranean sea : part 2 : national case studies. Cham: Springer, cop. 2018. Str. 133-157. The handbook of environmental chemistry, 84. ISBN 978-3-030-11137-3, ISBN 978-3-030-11138-0. ISSN 1867-979X. DOI: 10.1007/698_2016_112. [COBISS.SI-ID 2772067]

 

STANKOVIĆ, Goran, PETELIN, Stojan, VIDMAR, Peter, PERKOVIČ, Marko. Impact of LNG Vapor Dispersion on Evacuation Routes inside LNG Terminals. Strojniški vestnik. Mar. 2018, vol. 64, no. 3, str. 176-184, si 26, ilustr. ISSN 0039-2480. DOI: 10.5545/sv-jme.2017.4956. [COBISS.SI-ID 2866275]

 

ŁAZUGA, Kinga, GUCMA, Lucjan, PERKOVIČ, Marko. The model of optimal allocation of maritime oil spill combat ships. Sustainability. 2018, vol. 10, issue 7, str. 1-19, ilustr. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su10072321. [COBISS.SI-ID 2887523]

 

PERKOVIČ, Marko, VIDMAR, Peter, BATISTA, Milan, FELICIJAN, Matjaž, GUCMA, Lucjan, KIRBIŠ, Blaž, SRŠE, Jure, JAGNJIČ, Darjan, GRM, Aleksander, SUBAN, Valter, HRIBAR, Uroš. Elaborat navtične vzdržnosti novih priveznih mest na južni obali Pomola II : maritimna študija. Portorož: Univ. Ljubljana, Fak. za pomorstvo in promet, 2018. [COBISS.SI-ID 2890339]

 

PERKOVIČ, Marko, SUBAN, Valter. Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju : investicijski program. Portorož: Fak. za pomorstvo in promet, 2018. 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2862435]

 

2017

 

FLORESCU, Nicolae, RISTEA, M., COTORCEA, A., PERKOVIČ, Marko. Modelling the naval transport associated hydrocarbon pollution risks in the danube delta biosphere reservation. Journal of environmental protection and ecology. 2017, vol. 18, no. 1, str. 30-39. ISSN 1311-5065. [COBISS.SI-ID 2820195]

 

PERKOVIČ, Marko, GUCMA, Maciej, LUIN, Blaž, GUCMA, Lucian, BRCKO, Tanja. Accommodating larger container vessels using an integrated laser system for approach and berthing. Microprocessors and microsystems. [Print ed.]. 2017, vol. 52, str. 106-116. ISSN 0141-9331. DOI: 10.1016/j.micpro.2017.05.015. [COBISS.SI-ID 2820451]

 

NICOLAE, Florin, RISTEA, Marian, COTORCEA, A., PERKOVIČ, Marko. System for simulation, control and evaluation of emergency situations in the event of pollution with dangerous substances. Scientific Bulletin. 2017, vol. 20, no. 1, str. 82-85. ISSN 2392-8956.  DOI: 10.21279/1454- 864X -17 -I1-014. [COBISS.SI-ID 2879843]

 

STANKOVIĆ, Goran, PETELIN, Stojan, VIDMAR, Peter, PERKOVIČ, Marko. Influence of implementation technologically advanced evacuation models on the process of decreasing the risk during accidents in LNG terminal. Transport problems : international scientific journal. [Printed ed.]. 2017, vol. 12, no. 1, str. 25-38. ISSN 1896-0596. [COBISS.SI-ID 2825827]

 

PERKOVIČ, Marko, FELICJAN, Matjaž, VIDMAR, Peter (avtor, vodja projekta), BATISTA, Milan, LUIN, Blaž. Ocena ogroženosti Luke Koper d. d. za industrijske nesreče : morje. Portorož: Univ. Ljubljana, Fak. za pomorstvo in promet, 2017. 242 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2818659]

 

PERKOVIČ, Marko, BATISTA, Milan, LUIN, Blaž, VIDMAR, Peter. M/V "Neptun Thelisis" : mooring breakaway case, Port of Koper. Portorož: Univ. Ljubljana, Fak. za pomorstvo in promet, 2017. 129 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2829411]

 

2016

 

PERKOVIČ, Marko, HRIBAR, Uroš, HARSCH, Rick. Oil pollution in Slovenian waters : the threat to the Slovene coast, possible negative influences of shipping on an environment and its cultural heritage. The handbook of environmental chemistry, ISSN 1867-979X, str. 1-25, doi: 10.1007/698_2016_112. [COBISS.SI-ID 2772067]

 

FLORESCU, Nicolae, PERKOVIČ, Marko, RISTEA, M., COTORCEA, A. Method for monitoring the space-time development of oil spilled in marine environment using PISCES II simulation software. Journal of environmental protection and ecology. 2016, vol. 17, no. 1, str. 136-145. ISSN 1311-5065.  [COBISS.SI-ID 2652003]

 

PERKOVIČ, Marko, RISTEA, Marian, ŁAZUGA, Kinga. Simulation based emergency response training. Scientific Bulletin, ISSN 2392-8956, 2016, vol. 19, no. 1, str. 85-90.  [COBISS.SI-ID 2690403

 

PERKOVIČ, Marko, RISTEA, Marian, ŁAZUGA, Kinga. Simulation based emergency response training. Scientific Bulletin. 2016, vol. 19, no. 1, str. 85-90. ISSN 2392-8956. [COBISS.SI-ID 2690403]

 

PERKOVIČ, Marko, BATISTA, Milan, VIDMAR, Peter, LUIN, Blaž. An improvement in ro-ro stern berthing modelled on a case study. Zeszyty Naukowe. 2016, vol. 45, no. 117, str. 134-142. ISSN 1733-8670. [COBISS.SI-ID 2650723]

 

PERKOVIČ, Marko, BATISTA, Milan, GRM, Aleksander, GUCMA, Lucjan, GUCMA, Maciej, NEMEC, David, VIDMAR, Peter, BRCKO, Tanja, SUBAN, Valter, LUIN, Blaž, HRIBAR, Uroš. Elaborat navtične vzdržnosti "tankerski privez Petrol" = [Navigability study "oil terminal"]. Portorož: Fak. za pomorstvo in promet, 2016. 100 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2676579]

 

2015

 

VIDMAR, Peter, PERKOVIČ, Marko. Methodological approach for safety assessment of cruise ship in port. Safety science. [Print ed.]. Dec. 2015, vol. 80, str. 189-200, ilustr. ISSN 0925-7535. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753515001770#, DOI: 10.1016/j.ssci.2015.07.013. [COBISS.SI-ID 2597731]

 

PERKOVIČ, Marko (avtor, vodja projekta), BATISTA, Milan. Maritimne podlage za sidranje plavajočih naprav v podaljšku veza 7C : projektna naloga. Portorož: Fak. za pomorstvo in promet, 2018. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2872931

 

PERKOVIČ, Marko (avtor, vodja projekta), VIDMAR, Peter, BATISTA, Milan, GUCMA, Lucjan, LUIN, Blaž, GRM, Aleksander, HRIBAR, Uroš, KIRBIŠ, Blaž, HROVAT, Aljaž, ZAJEC, Ana. Maritimna študija : tankerski privez "JET" = Navigability study : tanker berth "JET". Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet, 2017. [COBISS.SI-ID 2857571

 

VIDMAR, Peter (avtor, vodja projekta), PERKOVIČ, Marko, BAROVIČ, Jure. Načrt zaščite in reševanja Luke Koper d. d. za industrijske nesreče. Portorož: Univ. Ljubljana, Fak. za pomorstvo in promet, 2017. 82 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2818915

 

PERKOVIČ, Marko, SUBAN, Valter. Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju : investicijski program. Portorož: Fak. za pomorstvo in promet, 2018. 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2862435

 

 

lvslo