LVSLO

LVSLO – Laboratorij za virtualne simulacije ladijskih operacij (navtični in strojni simulator)

Za kvalitetno usposabljanje študentov in častnikov, še posebej tistih, ki prevzemajo odgovornost odločanja, je nujna uporaba simulatorjev: navigacijskega simulatorja, ladijskega strojnega simulatorja, komunikacijskega simulatorja, simulatorja za ravnanje s tekočimi – nevarnimi tovori, simulatorja za nadzor plovbe ter simulatorja za upravljanje s kriznimi situacijami na morju simulatorjev. Simulacijske komponente se po posameznih delih uporabljajo v rednem izobraževanju z namenom razumevanja drugače abstraktnih znanj, ki jih večina študentov težko razume. Študentje gradijo znanja na simulatorjih skozi vse letnike, v tretjem letniku pa pri končnem predmetu, Usposabljanje na navtičnih in strojnih simulatorjih, navtiki in strojniki povzamejo celotno znanje z izvedbo kompleksnih vaj vodenja plovil, iskanja in reševanja na morju, stražarjenja z integracijo različnih simulatorjev.

 

OPIS DELOVANJA

Fakulteti za pomorstvo in promet je uspelo leta 2005 združiti šest simulatorjev v skupno delovanje, ob enem pa tudi povezati simulator z realnimi podatki iz okolice kot so:

 • ladijski promet pridobljen s sistemom avtomatičnega zaznavanja, ki ga posreduje Uprava za pomorstvo,
 • ladijski promet pridobljen s sistemom radarskega zaznavanja, ki ga posreduje pomorska policija,
 • v realnem času pridobljeni podatki s štirih vremenskih postaj, ki jih je UL FPP postavila znotraj območja Luke Koper,
 • v skoraj realnem času pridobljeni podatki morja iz morske biološke postaje,
 • v skoraj realnem času pridobljeno stanje in napoved vremena, ki ga posreduje Agencija za okolje,
 • v skoraj realnem času pridobljene satelitske slike posnetkov morja, ki jih posreduje EMSA.

Takšna integracija simulatorjev je primerna tudi za izobraževanje in usposabljanje državnih uslužbencev zadolženih za posredovanje ob kriznih situacijah na morju. Ravno tako je uporaba sistema izredno primerna za koordinacijo reševanja na morju ob nesrečah ali onesnaženju. Kot tak je sistem je bil v tistem času edinstven v svetovnem merilu, saj je omogočal simulacijo najzahtevnejših scenarijev, tudi takšnih, ki se v praksi le redko zgodijo. Simulatorji se uporabljajo predvsem za:

 • usposabljanje študentov v domačem, znanem okolju, s spoznavanjem dela vseh aktivnih dejavnikov varnosti plovbe v Tržaškem zalivu,
 • vodenje akcije reševanja v obalnem morju, v katerem koli stanju vremena, za posadke reševalne ladje ali ladij,
 • vaje pregona in nadzora državne meje za organe nadzora državne meje,
 • simulacija vojaških vaj manevriranja v celotnem slovenskem morju za častnike in podčastnike mornariškega odreda slovenske vojske,
 • vaje vpliva gibanja vodnih mas ter delovanje vetra na plovila v obalnem morju,
 • vaje čiščenja in širjenja potencialnih onesnaževalcev v obalnem morju,
 • seznanjanje z uporabo elektronskih kart med plovbo v tržaškem zalivu,
 • vaje manevriranja in pristajanja plovil različnih velikosti v pristanišču Koper za pilote in posadke vlačilcev,
 • vaje manevriranja in pristajanja v drugih pristaniščih Tržaškega zaliva (Trst in Tržič) za uporabnike iz sosednje Italije (zahtevana kasnejša nadgradnja z izdelavo dopolnila naloge za posamezna pristanišča),
 • vaje manevriranja in medsebojnih vplivov plovil v večjem številu svetovnih pristanišč in za plovbo v kritičnih področij
 • izvedba usposabljanja za napredno timsko delo na poveljniškem mostu v redni plovbi, približevanju sidrišču, sidranju, privezu, odvezu ter izplutju iz pristanišča za krovne častnike ter poveljnike,
 • usposabljanje z večjim številom različnih tipičnih ladij od majhnega 15 metrskega čolna, hitrega čolna za reševanje, 150 metrske potniške ro-ro ladje do 300 metrskega super tankerja,
 • usposabljanje za radarskega opazovalca ter ARPA radarja za navigacijske častnike z delom s tremi tipi sodobnih radarjev, ki so najbolj prisotni na ladjah (Bridge Master, proizvajalca Racal Decca, Nucleus proizvajalca Kelvin Hughes ter Furuno).
 • možnost izdelave lastnega modela ladje ali modela ladje po naročilu zainteresiranega ladjarja ter s tem možnost večjega uveljavljanja na svetovnem tržišču izobraževanja pomorskih častnikov.

 

SODELAVCI

 

OPREMA

Laboratorij deluje v dveh ločenih prostorih. V prvem (NN1) je 6 različnih simulatorjev, ki se lahko delujejo v različnih konfiguracijskih nastavitvah namenjenih bodisi za preproste ali pa kompleksne, t.j. integrirane scenarije. V prostoru je HKOM vozlišče s povezavami do URSP. V laboratoriju se zbirajo in obdelujejo ladijski prometni podatki (Radarskega in AIS izvora), vremenski podatki ter oceanografski podatki pridobljeni od NIB MBSS. Sistem je opremljen tudi s pomorskim VHF / AIS komunikacijskim sistemom. Simulacijska oprema omogoča nudenje podpore ob različnih nesrečah na morju, od iskanja in reševanja do modeliranja razprostiranja oljnih madežev na morju. Ta del laboratorija je prepozna pod imenom: "Maritimne Training and Crisis Management System Simulation Center". V drugi učilnici so simulatorji za ravnanje s tovorom, upravljanje z ladijskim postrojenjem, upravljanje z luškimi in ladijskimi dvigali in namenska oprema za modeliranje plovil. Na delovnih postajah je razpoložljiva računalniška oprema za matematično modeliranje ter GIS aplikacije. Podroben opis opreme in delovanja je podan v naslednjih dokumentih (priloga), diagram je podana na naslednji strani.

 

PROJEKTI

 • Tekoči komercialni projekti s področja načrtovanja pristanišč in plovnih poti za naročnike, Luka Koper, URSP, Port of Genova.
 • Ocene tveganja za naročnika Luka Koper, d.d.
 • Preiskovanje nesreč za različne naročnike (LK, URSP, URSZR, ITCG - Obalna straža Italije)
 • Sodelovanje v programski skupini

 

IZBRANE OBJAVE sodelavcev LVSLO

VIDMAR, Peter, PERKOVIČ, Marko. Safety assessment of crude oil tankers. Safety science, ISSN 0925-7535.

 

STANKOVIĆ, Goran, PETELIN, Stojan, VIDMAR, Peter, PERKOVIČ, Marko. Impact of LNG Vapor Dispersion on Evacuation Routes inside LNG Terminals. Strojniški vestnik, ISSN 0039-2480, Mar. 2018, vol. 64, no. 3, str. 176-184, ilustr. [COBISS.SI-ID 2866275]

 

PERKOVIČ, Marko, GUCMA, Maciej, LUIN, Blaž, GUCMA, Lucian, BRCKO, Tanja. Accommodating larger container vessels using an integrated laser system for approach and berthing. Microprocessors and microsystems, ISSN 0141-9331. [Print ed.], 2017, vol. 52, str. 106-116, doi: 10.1016/j.micpro.2017.05.015. [COBISS.SI-ID 2820451]

 

PERKOVIČ, Marko, HRIBAR, Uroš, HARSCH, Rick. Oil pollution in Slovenian waters : the threat to the Slovene coast, possible negative influences of shipping on an environment and its cultural heritage. The handbook of environmental chemistry, ISSN 1867-979X, str. 1-25, doi: 10.1007/698_2016_112. [COBISS.SI-ID 2772067]

 

FLORESCU, Nicolae, PERKOVIČ, Marko, RISTEA, M., COTORCEA, A. Method for monitoring the space-time development of oil spilled in marine environment using PISCES II simulation software. Journal of environmental protection and ecology, ISSN 1311-5065, 2016, vol. 17, no. 1, str. 136-145. [COBISS.SI-ID 2652003

 

PERKOVIČ, Marko, RISTEA, Marian, ŁAZUGA, Kinga. Simulation based emergency response training. Scientific Bulletin, ISSN 2392-8956, 2016, vol. 19, no. 1, str. 85-90.  [COBISS.SI-ID 2690403

 

VIDMAR, Peter, PERKOVIČ, Marko. Methodological approach for safety assessment of cruise ship in port. Safety science, ISSN 0925-7535

 

PERKOVIČ, Marko, GUCMA, Lucjan, PRZYWARTY, Marcin, GUCMA, Maciej, PETELIN, Stojan, VIDMAR, Peter. Nautical risk assessment for LNG operations at the Port of Koper. Strojniški vestnik, ISSN 0039-2480, okt. 2012, vol. 58, no. 10, str. 607-613, SI 122

 

DIMC, Franc, CICUENDEZ, Juan Ignacio, GREIDANUS, Harm, PERKOVIČ, Marko, GUCMA, Maciej, SILVA, Victor, DUCZKOWSKI, Marek. The possibility of vessel motion data use for high resolution satellite SAR image focusing. Zeszyty Naukowe, ISSN 1733-8670, 2012, vol. 32, no. 104, str. 16-19. [COBISS.SI-ID 2400867

 

PERKOVIČ, Marko, GREIDANUS, Harm, MUELLENHOFF, Oliver, FERRARO, Guido, PAVLAKIS, Petros, COSOLI, Simone, HARSCH, Rick. Marine polluter identification: backtracking with the aid of satellite imaging. Fresenius environmental bulletin, ISSN 1018-4619. 

 

PERKOVIČ, Marko. Marine simulator as an effective R&D tool. LNG journal, ISSN 1365-4314, 2014, str. 34-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 2592355

 

PERKOVIČ, Marko, HARSCH, Rick, NEMEC, David, BATISTA, Milan, CAIAZZO, Luigia, FERRARO, Guido, ROSTOPSHIN, Dimitry, GUCMA, Lucian, GUCMA, Maciej. Learning from Costa Concordia. Digital ship, 2012, vol. 12, no. 6, str. 31-33. [COBISS.SI-ID 2466915

 

PERKOVIČ, Marko. Izobraževanje s simulatorji : nov pristop k učenju. EGES : energetika, gospodarstvo, ekologija Slovenije, ISSN 1408-2667, 2000, leto 4, št. 4, str. 88-90. [COBISS.SI-ID 856675

 

PERKOVIČ, Marko, BATISTA, Milan, LUIN, Blaž. An improvement of Mediterranean berthing modelled on a case study. V: GUCMA, Lucian (ur.). Proceedings of the 16th International Scientific and Tecnical Conference on Marine Traffic Engineering (MTE) and International Symposium Information on Ships, 14 - 16 October 2015, Kołobrzeg. Szczecin: Maritime University. 2015, str. 531- 542, ilustr. [COBISS.SI-ID 2619491

 

PERKOVIČ, Marko, PETELIN, Stojan, VIDMAR, Peter, SUBAN, Valter. Integrated AIS based VTS system for enhanced identification of illict polluters in Adriatic Sea. V: GUCMA, Stanislaw (ur.). Marine traffic engineering : proceedings. Szczecin: Akademia Morska. 2007, str: 285-298. [COBISS.SI-ID 1799523

 

PERKOVIČ, Marko, TWRDY, Elen, BATISTA, Milan, GUCMA, Lucian. Container transport capacity at the Port of Koper, including a brief description of studies necessary prior to expansion. V: WEINTRIT, Adam (ur.), NEUMANN, Tomasz (ur.). Maritime transport & shipping : marine navigation and safety of sea transportation. Leiden: Taylor & Francis Group. cop. 2013, str. 207-213. [COBISS.SI-ID 2423651

 

PERKOVIČ, Marko (avtor, vodja projekta), BATISTA, Milan. Maritimne podlage za sidranje plavajočih naprav v podaljšku veza 7C : projektna naloga. Portorož: Fak. za pomorstvo in promet, 2018. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2872931

 

PERKOVIČ, Marko (avtor, vodja projekta), VIDMAR, Peter, BATISTA, Milan, GUCMA, Lucjan, LUIN, Blaž, GRM, Aleksander, HRIBAR, Uroš, KIRBIŠ, Blaž, HROVAT, Aljaž, ZAJEC, Ana. Maritimna študija : tankerski privez "JET" = Navigability study : tanker berth "JET". Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet, 2017. [COBISS.SI-ID 2857571

 

VIDMAR, Peter (avtor, vodja projekta), PERKOVIČ, Marko, BAROVIČ, Jure. Načrt zaščite in reševanja Luke Koper d. d. za industrijske nesreče. Portorož: Univ. Ljubljana, Fak. za pomorstvo in promet, 2017. 82 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2818915

 

PERKOVIČ, Marko, SUBAN, Valter. Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju : investicijski program. Portorož: Fak. za pomorstvo in promet, 2018. 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2862435

 

 

lvslo