Zaposleni

doc. dr. Marko PERKOVIČ

Višji predavatelj

Prodekan za raziskovalno in razvojno delo

Kontaktne informacije

T:

05 6767 290

E:

marko.perkovic@fpp.uni-lj.si

Kabinet:

1 oddelek za pomorstvo

Govorilne ure:

Ponedeljek 10:00 do 11:00

Predmeti

Nauk o ladji I

1.letnik Pomorsko strojništvo (VSS) / Ladijsko strojništvo (VSS)

Nauk o ladji I

1.letnik Navtika (VSS)

Vzdrževanje ladje

2.letnik Pomorsko strojništvo (VSS) / Ladijsko strojništvo (VSS)

Ladijski pomožni sistemi

2.letnik Navtika (VSS)

Vzdrževanje ladje

2.letnik Navtika (VSS)

Vodenje strojne straže

2.letnik Pomorsko strojništvo (VSS) / Ladijsko strojništvo (VSS)

Nauk o ladji 2

2.letnik Navtika (VSS)

Pomorski informacijski sistemi

3.letnik Pomorsko strojništvo (VSS) / Ladijsko strojništvo (VSS)

Usposabljanje na navtičnih simulatorjih

3.letnik Navtika (VSS)

Propulzija in manevriranje

3.letnik Pomorsko strojništvo (VSS) / Ladijsko strojništvo (VSS)

Pomorski informacijski sistemi

3.letnik Navtika (VSS)

Tankerji

3.letnik Pomorsko strojništvo (VSS) / Ladijsko strojništvo (VSS)

Propulzija in manevriranje

3.letnik Navtika (VSS)

Diplomska naloga

3.letnik Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Tankerji

3.letnik Navtika (VSS)

Usposabljanje na strojnih simulatorjih

3.letnik Pomorsko strojništvo (VSS) / Ladijsko strojništvo (VSS)