Ceepus

CEEPUS

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies, je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov. Danes je v CEEPUS program vključenih 15 držav, vključno s Slovenijo.

 

CEEPUS deluje na osnovi mrež. Posamezno mrežo ustanovijo univerza, fakulteta ali njihovi oddelki za določena področja, pri čemer je nujno, da sodelujejo vsaj tri partnerske ustanove, med katerimi sta vsaj dve iz različnih držav.

 

Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, osnovno zdravstveno varstvo ter praviloma namestitev. Potni stroški niso kriti.

 

UL FPP je že četrto leto članica mreže FINALIST – Fostering sustainable partnership between academia and industry in improving the applicability of logistics thinking.

 

Prijavitelj in koordinator mreže FINALIST je Fakultet tehničkih nauka iz Novega Sada. V študijskem letu 2018/2019 ima mreža FINALIST že 19 članic iz 9 držav.