Društvo za pomorsko pravo RS

DRUŠTVO ZA POMORSKO PRAVO RS

Društvo je bilo ustanovljeno z namenom, da proučuje pomorsko pravo, sodeluje z državnimi organi pri oblikovanju in sprejemanju pomorskopravnih predpisov, sodeluje pri mednarodni unifikaciji pomorskega prava, si prizadeva za harmonizacijo slovenskega pomorskega prava s pravnim redom Evropske unije, kakor tudi pomaga in svetuje fizičnim in pravnim osebam na področju pomorskega prava.

 

Več informacij na spletni strani društva


Vodstvo

Na »poveljniškem mostu« društva sedaj bedijo naslednji ljubitelji pomorstva in pomorskega prava:

 

Izvršni odbor (mandat do 28.11.2012):

 

 • Predsednik: prof. dr. Marko Pavliha
 • Namestnica predsednika: Margita Selan
 • Tajnik (generalni sekretar): dr. Boris Jerman
 • Blagajnik: Lovro Kleindienst
 • Član: izr. prof. dr. Patrick Vlačič
 • Član: mag. Mitja Grbec

 

Nadzorni odbor (mandat do 24.7.2011):

 • Dr. Tristan Šker
 • Moric Pardo
 • Sergej Simoniti

 

Častno razsodišče (neomejeni mandat):

 • prof. dr. Marko Ilešič
 • mag. Gregor Velkaverh
 • Anton Kariž


Častni člani

Na občnih zborih društva so bili za častne člane izvolnjeni naslednji vrhunski in mednarodno priznani strokovnjaki s področja pomorstva in pomorskega prava: