Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Javna naročila

Datum: 31.03.2016

Razpisna dokumentacija

 

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

 

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija obstoječe stavbe Fakultete za pomorstvo in promet v Portorožu – 1. in 2. faza ter oprema in multimedijsko opremo, v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih s to razpisno dokumentacijo ter v skladu z zakoni, pravilniki in predpisi veljavnimi na področju RS. Pogodbena dela se izvedejo v dveh sklopih, ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezen sklop ali za oba sklopa skupaj:

 

1. sklop: GOI dela 1. in 2. faza,

2. sklop: oprema 1. in 2. faza in multimedijska oprema 

 

Pogodbena dela za se izvedejo po načelu »ključ v roke«.

 

Predmet javnega naročanja obsega GOI dela ter dobavo in montažo opreme ter multimedijske opreme. Pri predmetu javnega naročila se upoštevajo okoljski vidiki.

 

Povezava na Portal JN tukaj.

Datum: 15.05.2015

Predmet javnega narocila je Ureditev prostorov FPP – 1. Faza, Prenova delovnih kabinetov in sanitarij z energetsko sanacijo južne fasade po sklopih na delu objekta UL, Fakulteta za pomorstvo in promet, Pot pomoršcakov 4,Portorož, v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih s to razpisno dokumentacijo.Pogodbena dela se izvedejo v dveh sklopih:


1. sklop GOI dela, 
2. sklop pohištvena oprema.

 

Povezava na Portal JN tukaj

 

Obvestilo o naročilu. 

 

RD prenova UL FPP

 

ARHITEKTURA

00_FPP Mansarda_PZI_02-2015_VODILNA MAPA.pdf

01_FPP 2n_PZI (1F)_02-2015_POPIS GO.pdf

01_FPP 2n_PZI (1F)_02-2015_POPIS GO.xls

01_FPP Mansarda_PZI_02-2015_ARHITEKTURA.pdf

 

Nacrti ARHITEKTURA:

- 01_FPP Mansarda_PZI_02-2015_ARHITEKTURA.pdf

 01.0_FPP2n_PZI(1F)_02_2015_RUŠITVE (NAČRTI)

- 02.0_FPP 2n_PZI (1F)_02-2015_TLORIS 2N (1. faza).pdf

- 02.1_FPP 2n_PZI (1F)_02-2015_TLORIS DISP OPREME.pdf

- 02.2_FPP 2n_PZI (1F)_02-2015_STROP.pdf

- 03.0_FPP 2n_PZI (1F)_02-2015_PREREZ DELNI.pdf

- 04.0_FPP 2n_PZI (1F)_02-2015_SHEME POZARNIH VRAT (VP-S1).pdf

- 04.1_FPP 2n_PZI (1F)_02-2015_SHEME STEKLENIH VRAT (V-S…N BOKSOV (S1).pdf

- 04.2_FPP 2n_PZI (1F)_02-2015_SHEMA - STENA KABINETI.pdf

- 05.0_FPP 2n_PZI (1F)_02-2015_POVRSINSKI SANITARIJ, CISTILA.pdf

- 06.0_FPP 2n_PZI (1F)_02-2015_FASADA JUZNA.pdf

- 06.1_FPP 2n_PZI (1F)_02-2015_FASADANI PAS (DETAJL).pdf

- 07.0_FPP 2n_PZI (1F)_02-2015_JEKLENE KONSTRUKCIJE FASADE.pdf

- 07.1_FPP 2n_PZI (1F)_02-2015_PARAPET.pdf

 

Elektro:

- 02_FPP 2n_PZI (1F)_POPIS ELEKTRO INST.pdf

- 02_FPP 2n_PZI (1F)_POPIS ELEKTRO INST.xls

- 022015_1-E PZI Fakulteta za pomorstvo in promet.pdf

 

Načrti ELEKTRO:

 01_tloris pritlicja_moc, pozar.pdf

-02_tloris mansarde_razsvetljava, pozar.pdf

-03_tloris mansarde_moc, strukturirano ozicenje.pdf

-04_tloris strehe_strelovod, moc.pdf

-05-12 - sheme.pdf

 

Strojne:

- 03_FPP 2n_PZI (1F)_POPIS STROJNIH INST.pdf

- 03_FPP 2n_PZI (1F)_POPIS STROJNIH INST.xls

- 022015_1 PZI FPP I. faza.pdf

 

Načrti STROJNE:

-ogrevanje in hlajenje FPP 2n_1 faza-2N FPP.pdf

-ogrevanje in hlajenje FPP 2n_1 faza-Prerez FPP.pdf

-ogrevanje in hlajenje FPP 2n_1 faza-Streha FPP.pdf

-prezracevanje-Prezračevanje FPP.pdf

-shema dviznih vodov FPP 2n_1 faza-shema.pdf

-shema dviznih vodov vodovod FPP 2n_1 faza-shema.pdf

-TABELA PREZRACEVANJA FPP.pdf

- vodovod FPP 2n_1 faza-VODOVOD A3.pdf

 

Oprema: 

- 01_FPP Mansarda_OPR_02-2015_OPREMA.pdf

-04_FPP 2n_PZI (1F)_OP 02-2015_POPIS OPREME.pdf

-04_FPP 2n_PZI (1F)_OP 02-2015_POPIS OPREME.xls

 

Načrt opreme: 

- 01.0_FPP 2n_PZI (1F)_OP_02-2015_TLORIS DISP OPREME.pdf

-02.0_FPP 2n_PZI (1F)_OP_02-2015_SHEMA - STENA KABINETI.pdf

-03.0_FPP 2n_PZI (1F)_OP_02-2015_OPREMA DELOVNEGA KABINETA.pdf

-04.0_FPP 2n_PZI (1F)_OP_02-2015_PARAPET.pdf

-05.0_FPP 2n_PZI (1F)_OP_02-2015_KOVINSKA OGLASNA TABLA.pdf