Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Raziskovalni projekti

Splošna in požarna ogroženost ter varstvo in zdravje pri delu, kot posledica elektrifikacije dela tirov znotraj RG

Vodja projekta na FPP: prof. dr. Peter VIDMAR


Sodelavci:

Trajanje projekta: od 01.10.2015 do 30.04.2016


Ostali sodelavci:

  • Aleš Suban
  • Goran Stanković

Financiranje projekta: GH Holding d.o.o.


Opis projekta:

Izvajalski konzorcij, ki ga sestavljata GH holding d.d. in SŽ-ŽGP Ljubljana je z naročnikom »RS Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija za infrastrukturo sektor za železnice, sklenil pogodbo za izvedbo projekta »Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper, faza II, etapa D«. Območje RG, na katerem so predvidena dela, spada znotraj koncesijskega območja Luke Koper, ki pa je v upravljanju SŽ. Območje RG vključuje nivojske prehode, preko katerih se izvaja transportno manipulativni promet večjih manipulativne mehanizacije. Premiki se po železniški infrastrukturi izvajajo skladno s Prometnim režimom LK ter Poslovnim redom industrijskih tirov LK. Namen rezultatov je, da so uporabni za službe varnosti Luke Koper in intervencijske službe v primeru nesreč. Rezultati temeljijo na analizi scenarijev, kjer je potek dogodkov predvidljiv in scenarijih v neugodnih okoliščinah (slabo vreme, odpoved nadzornih in javljalnih sistemov, iztirjenja, požar, velike poškodbe sistema,  človeška napaka,....).

 

Rezultati projekta:

VIDMAR, Peter, PETELIN, Stojan, PERKOVIČ, Marko, SUBAN, Aleš, STANKOVIĆ, Goran. Splošna in požarna ogroženost ter varstvo in zdravje pri delu, kot posledica elektrifikacije dela tirov znotraj RG : poročilo. Portorož: Univ. Ljubljana, Fak. za pomorstvo in promet, 2015. 70 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2638435]