Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Programska skupina

Modeliranje in simulacije v prometu in pomorstvu

UL FPP je pred nekaj leti na ARRS (P2-0394) pridobila programsko skupino Modeliranje in simulacije v prometu in pomorstvu, ki deluje dobro in učinkovito.

 

Namen predlaganega multidisciplinarnega programa je razvoj in nadgradnja teorij, algoritmov ter računalniških programov, ki so namenjeni globljemu razumevanju različnih pojavov in procesov ter reševanju različnih praktičnih problemov, ki se pojavljajo na področju prometa in pomorstva. Velja izpostaviti, da so skoraj vsi posegi oz. spremembe v prometnih in sistemih praviloma zelo zahtevni in povezani z znatnimi stroški, poleg tega pa imajo tudi dolgoročen vpliv na gospodarstvo oz. družbo v celoti. Pred njihovo izvedbo je zato nujno izvesti analizo vseh vplivnih dejavnikov in nato izbrati najprimernejšo izvedbo. Pomoč pri analizi in odločanju so prav analize, izvedene z modeliranjem in simulacijami.

Zaradi obširnosti področja bodo raziskave v okvirju programa usmerjene na področja, na katerih imajo predvideni člani skupine že sedaj opazne rezultate. Ta področja, skupaj s predvidenimi vsebinami, so:

 

1.  Prometni in pomorski sistemi

 • razvoj in raziskava metod optimizacije delovanja luških sistemov,
 • raziskava in razvoj modela razvoja intermodalnih terminalov,
 • razvoj ekonometričnih modelov za napovedovanja pretovora v pristaniščih,
 • raziskava možnosti prehoda na nove energente v prometu.

 

2.  Prometna varnost in analize tveganj v prometu

 • raziskava in razvoj modelov varnosti prometnih sistemov, njihove nakjučnosti, možnosti napovedovanja in analize tveganja,
 • razvoj in nadgradnja obstoječih računalniških programov za nadzor prometa v predorih in podporo intervencijam v izrednih dogodkih,
 • identifikacija varnostnih kriterijev in razvoj evakuacijskih modelov za ekološke nesreče v prometu,
 • razvoj novih modelov in nadgradnja obstoječih računalniških programov za raziskavo cestno-prometnih nesreč, predvsem z možnostjo ocene zanesljivosti rezultatov in možnostjo generiranja optimalnih vhodnih podatkov, ki zmanjšujejo odstopanje med dejanskim in simuliranim potekom nesreče,
 • reziskava in razvoj modelov vpliva močnega vetera na stabilnost vožnje različnih cestnih vozil, pri čemer bi se osredotočili predvsem na razvoj numeričnih modelov za oceno aerodinamičnih parametrov vozil v odvisnosti od njihove geometrije ter načina in smeri delovanja vetra.

 

3.  Dinamika plovil in njihov vpliv na okolje

 • razvoj metodologij za dizajniranje pristanišč, terminalov in plovnih poti (z vidika navigacijske varnosti),
 • razvoj metod za daljinsko zaznavanje onesnaženj na morju,
 • razvoj novih modelov in računalniških programov, namenjenih simulaciji razliva nevarnih tekočin na razvejanih priobalnih območjih in na območju pristanišč, dviganju sedimentov pod ladijskim vijakom in vpliva močnega vetra na gibanje ladij v pristaniščih,
 • raziskava parametrične resonance plovil.

 

Več o pomenu, ki ga ima ta skupina za razvoj znanosti ter za razvoj Slovenije, raziskovalcih, ki tvorijo to skupino ter njihove doseže najdete tukaj.