Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

LEA

LEA – Laboratorij za elektrotehniko in avtomatiko

 

OPIS DELOVANJA

LEA nadaljuje poslanstvo dveh laboratorijev: ob odprtju zgradbe Višje pomorske šole na sedanji lokaciji l. 1962 ustanovljenega Elektrolaboratorija in l. 1974 ustanovljenega Laboratorija za tehnične meritve.

 

Na laboratorijskih vajah na 1. in 2. stopnji vsi študentje pomorskih in prometnih smeri dobivajo lastno izkušnjo uporabe električne energije, komunikacijske in navigacijske elektronike ter avtomatizacije. Več študentov je svoje diplomsko delo opravilo praktično in v LEA pustilo odtis svojega dela (D. Loredan, D. Kocjančič, M. Oblak, S. Prešeren, I. Hrastnik). Od sodelovanja z drugimi institucijami znotraj UL (predvsem UL FE) in iz tujine (trenutno kar dejavno sodelujemo z EC-JRC, Ispra) si sodelavci LEA obetamo zanimivo raziskovalno delo in rezultate.

 

SODELAVCI (v obdobju 1997 - )

 

OPREMA

 • multimetri (Fluke, MI, Agilent), tokovne klešče (Metrel), osciloskopi (Agilent, Siglent), signal generatorji (Agilent), meggerji (Metrel), stroboskop (Metrel), avtotransformatorji (1f, 3f), trifazni transformator z usmerniškim stavkom, drsni upori
 • inercijski instrumenti (Xsens), magnetni inercijsko krmiljeni kompas (KVH), sprejemniki GNSS – sprejem GPS, GLONASS, Beidou, Galileo (Ublox, Leica)
 • Coulombova tehtnica (Pasco), Cavendisheva tehtnica (Pasco), merilnik hitrosti svetlobe (Unilab), merilnik radioaktivnosti (Aware)
 • merilnik slanosti vode (Eutech), merilniki globine (Lowrance), pomorska VHF postaja DSC, kompaktna toplotna kamera (Flir)
 • spajkalnika klasični (Weller) in na vroč zrak (Aoyue)
 • tiristorski regulator moči (Eurotherm), enosmerni motor-generator, enofazni motor s pomožno fazo, trifazni motorji: asinhronski s frekvenčnim ročno ali PC upravljivim pretvornikom, magnetna zavora.
 • programirljivi logični pretvorniki (Cybro, Siemens), kompleti Red Pitaya, Raspberry-Pi (v1,v3), Arduino (komplet 30 senzorjev), programirljivi radijski sprejemnik N200 (Ettus), RTL-SDR
 • zajem merjene količine myDAQ myRlo, Dewe 43 A, LabVIEIV (National Instruments)
 • avtopilot (Simrad)
 • enosmerni izvori (Agilent) in akumulatorji (12V, 7,2Ah)
 • antena navigacijskega radarja (Furuno)

 

PROJEKTI (2013 - )

 

IZBRANE OBJAVE sodelavcev LEA

DIMC, Franc, BALDINI, Gianmarco, KANDEEPAN, Sithamparanathan. Experimental detection of mobile satellite transmissions with cyclostationary features. International journal of satellite communications and networking, ISSN 1542-0973, 2015, vol. 33, no. 2, str. 163-183, doi: 10.1002/sat.1081. [COBISS.SI-ID 2504547

 

DIMC, Franc, BAŽEC, Matej, BORIO, Daniele, GIOIA, Ciro, BALDINI, Gianmarco, BASSO, Marco. An experimental evaluation of low-cost GNSS jamming sensors. Navigation : journal of the institute of navigation, ISSN 0028-1522, 2017, vol. 64, no. 1, str. 93-109. [COBISS.SI-ID 2813283

 

BALDINI, Gianmarco, BAŽEC, Matej, BLATNIK, Aleš, BORIO, Daniele, DIMC, Franc, GABERC, Niko, GIOIA, Ciro, ŠTERN, Andrej. Trapping the jammer  the Slovenian experiment. Coordinates, ISSN 0973-2136, 2016, vol. 12, iss. 10, str. 12-18. [COBISS.SI-ID 2728803

 

ŽAGAR, Dejan. Avtonomna plovila in bodoča vloga posadke. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], 2018, letn. 85, št. 1/2, str. 69-74, ilustr. [COBISS.SI-ID 2877795

 

LUIN, Blaž, PETELIN, Stojan, AL-MANSOUR, Fouad. Modeling the impact of road network configuration on vehicle energy consumption. Energy, ISSN 0360-5442. [Print ed.], 2017, vol. 137, str. 260-271. [COBISS.SI-ID 30635815

 

ŠTERN, Andrej, BATAGELJ, Boštjan, DIMC, Franc, LUIN, Blaž. COST akcija SaPPART - ocenjevanje učinkov delovanja satelitskega lociranja na cestni promet. V: KOROŠEC, Tomaž (ur.), BATAGELJ, Boštjan (ur.). Radijske komunikacije : zbornik = Radio communications : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Založba FE. 2014, str. 226, ilustr. [COBISS.SI-ID 10799700

 

GRM, Aleksander. Mathematical model for riverboat dynamics. Brodogradnja : tromjesečnik brodogradnje i brodograđevne industrije, ISSN 0007-215X, 2017, vol. 68, no. 3, str. 25-35. [COBISS.SI-ID 2808931

 

OBLAK, Marko. Določanje pogonske moči ladje prek merjenja vzvoja in kotne hitrosti gredi ladijskega vijaka : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje. Ljubljana: [M. Oblak], 2017. 78 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91124. [COBISS.SI-ID 11711828
 

SPLETNA STRAN LEA:

https://www.researchgate.net/lab/Laboratory-of-Electrical-Engineering-and-Automation-Franc-Dimc

 

iMath: Inteligentni sistem za učenje matematike

imath2V projektu iMath razvijamo napredne algoritme učenja. Spletno mesto povezuje portal MathE s skladiščem matematičnih nalog za študente, ki študentom omogoča samostojno ovrednotenje svojega znanja na izbranih področjih matematike. Preko iMath projekta uporabniki z univerz, združenj, javnih organov, agencij za usposabljanje, šol, udeleženci mednarodnih konferenc o izobraževanju lahko spremljajo razvoj na projektu sodobnih tehnologij za poučevanje matematike.