Raziskovalni projekti

Ocena ogroženosti Luke Koper d. d. zaradi industrijske nesreče: kopno

Vodja projekta na FPP: izr. prof. dr. Peter VIDMAR


Sodelavci:

Trajanje projekta: od 01.05.2016 do 31.12.2016


Nosilna organizacija: Luka Koper

Opis projekta:

Študija vsebuje QRA (Quantitative Risk Assessment) kvantitativno analizo tveganja tistih industrijskih procesov, ki lahko z napakami v njihovem delovanju povzročajo škodo na okolici, okoliškem prebivalstvu in zaposlenim v Luki Koper. Ocena ogroženosti opredeljuje nevarnosti za potencialne večje nesreče z nevarnimi snovmi in je osnova za izdelavo načrta zaščite in reševanja  ob nesrečah z nevarnimi snovmi.

 

Rezultati projekta:

VIDMAR, Peter, PERKOVIČ, Marko. Ocena ogroženosti Luke Koper d. d. zaradi industrijske nesreče : kopno. Portorož: Univ. Ljubljana, Fak. za pomorstvo in promet, 2017. 236 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2818403]