Raziskovalni projekti

Ocena tveganja za nesreče na morju

Vodja projekta na FPP: izr. prof. dr. Peter VIDMAR


Sodelavci:

Trajanje projekta: od 01.05.2018 do 30.11.2018


Financiranje projekta: Luka Koper


Opis projekta:

Namen ocene je, da se z analizami tveganja ugotovi, kakšne posledice in v kakšnem obsegu lahko pričakujemo ob uresničitvi izbranih dogodkov oziroma scenarijih tveganja. V oceni je bila narejena notranja kategorizacija tveganja zaradi pomorske nesreče, na osnovi obstoječih statističnih podatkov o nesrečah ter drugih kvantitativnih in kvalitativnih pristopih vrednotenja tveganja.

 

Rezultati projekta:

VIDMAR, Peter, PERKOVIČ, Marko. Ocena tveganja za nesreče na morju : Verzija 1.0. Portorož: Fak. za pomorstvo in promet, 2018. 105 str., ilustr., zemljevidi. [COBISS.SI-ID 2862179]