Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Raziskovalni projekti

Izdelava strokovnih in tehničnih podlag za označitev plovne poti na reki Ljubljanici na območju MOL

Vodja projekta na FPP: prof. dr. Peter VIDMAR


Sodelavci:

Trajanje projekta: od 01.03.2016 do 31.08.2016


Financiranje projekta: Mestna Občina Ljubljana


Opis projekta:

Glede na do sedaj zbrane podatke obstaja ključna težava v dokončni ureditvi plovnega režima kjer je potrebno za potrebe Ljubljanice dopolniti tehnične specifikacije glede označitve pristanišč in vstopno izstopnih mest, ustrezno postavitev oznak in objektov za varnost plovbe in preveriti možnost varnostnega komuniciranja na plovni poti. Ker Oblok o določitvi plovnega režima MOL zajema tudi del reke Save je priporočljivo plovne poti preveriti kot celoto. Posebno pozornost je posvečena delu plovne poti v mestnem predelu saj postavljane označevalnih tabel ni vedno mogoče zaradi kulturno zaščitenih objektov ali na predelih mestnega jedra, kjer bi lahko spremenile pogled na kulturne znamenitosti. V tem smislu bi poiskali s pristojnimi organi kompromisne rešitve, ki bi ravno tako zagotavljale varno plovbo in usklajenost z rečno zakonodajo.

 

Rezultati projekta:

VIDMAR, Peter, JAGNIČ, Darjan, PERKOVIČ, Marko, SUBAN, Valter, DIMC, Franc, MAHNE KALIN, Alan. Izdelava strokovnih in tehničnih podlag za označitev plovne poti na reki Ljubljanici na območju MOL. Portorož: Univ. Ljubljana, Fak. za pomorstvo in promet, 2016. 65 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2702179]