Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Raziskovalni projekti

SABUVIS II - jata biomimetičnih (bioničnih) podvodnih plovil za podvodno obveščanje, nadzor in izvidovanje

Vodja projekta na FPP: doc. dr. Andrej ANDROJNA


Sodelavci:

Trajanje projekta: od 01.06.2023 do 31.12.2025


Nosilna organizacija: Evropska obrambna agencija

Sodelujoče organizacije:

  • Bundeswehr Technical Center for Ships and Naval Weapons, Maritime Technology and Research - Nemški mornariški tehnični center za vojaška plovila in ladijsko oborožitev (WTD 71),
  • Cracow University of Technology  - Univerza za tehnologijo iz Krakowa (PK),
  • Industrial Research Institute for Automation and Measurements  - Poljski industrijsko raziskovalni inštitut za avtomatiko in merilne naprave (PIAP),
  • Polish Naval Academy  - Poljska mornariška akademija (AMW),
  • UL Fakulteta za pomorstvo in promet - University of Ljubljana, Faculty of Maritime Studies and Transport (FPP),
  • UL Fakulteta za računalništvo in informatiko - University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science (FRI),
  • Fakulteta za elektrotehniko - University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering  (FE)

Financiranje projekta: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije


Razvoj biomimetičnih (bioničnih) podvodnih plovil za podvodno obveščanje, nadzor in izvidovanje, ki delujejo v skupini v okviru

Ad hoc projekta tipa B Evropske obrambne agencije (EDA) (SwArm of Biomimetic Underwater VehicleS II - številka B-746-ESMI-GP) -SABUVIS II.

 

 

SABUVIS II