Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Raziskovalni projekti

Sustain4VET - Inovativne in trajnostne pedagogike za digitalno poučevanje s pomočjo živih študij primera v poklicnem izobraževanju

Vodja projekta na FPP: doc. dr. Patricija BAJEC


Sodelavci:

Trajanje projekta: od 01.11.2021 do 31.05.2023


Nosilna organizacija: Fakulteta prometnih znanosti, Univerza v Zagrebu

Sodelujoče organizacije:

Fakulteta prometnih znanosti, Univerza v Zagrebu

Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani

Financiranje projekta: EU, Erasmus+


Zaradi pandemije COVID-19 so priložnosti, da študentom poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju logistike in transporta zagotovimo praktične usposabljanje na delovnem mestu zelo omejene ali pa jih sploh ni. Zato je treba hitro poiskati ustrezne rešitve, ki bi vsaj delno nadomestile praktično usposabljanje, vendar bi se lahko uporabljale tudi po zaključku pandemije. Potencialna rešitev je vključitev živih študij primerov v poučevanja in učenja na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bodo kasneje uporabne tudi v mešanih situacijah poučevanja in učenja.

 

Vendar pa je v EU opravljenih več empiričnih raziskav, ki so razkrile, da učiteljem poklicnega izobraževanja in usposabljanja primanjkuje:

  • digitalnih veščin,
  • študij primera na podlagi učnih veščin,
  • sodelovanje z logistično industrijo,
  • zelenih veščin.

 

Ciljne skupine, ki jih ta projekt nagovarja, vključujejo učitelje poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju logistike in transporta ter visokošolske učitelje na področju logistike in transporta. Druge zainteresirane skupine so učitelji drugih področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ravnatelji, pristojna ministrstva in drugi vladni organi, pristojni za poklicno izobraževanje in usposabljanje.

 

Zato je ključni cilj projekta Sustain4VET razviti skupek živih študij primerov na področju zelene logistike in inovativne pedagogike za sodelovalno spletno učenje, ki temelji na študijah primerov. Poleg tega se bodo učitelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja izobraževali na področju uporabe inovativnih pedagogik za spletno poučevanje, ki temelji na študijah primerov, in bodo preizkusili poučevanje študij primerov in inovativnih pedagogik v praksi.