Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Raziskovalni projekti

DEAP - Ocenjevanje učinkovitosti jadranskih pristanišč z metodo DEA

Vodja projekta na FPP: dr. Mozhgan MANSOURI KALEIBAR


Sodelavci:

Trajanje projekta: od 01.10.2022 do 30.09.2024


Nosilna organizacija: UL FPP

Financiranje projekta: ARIS - Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike slovenije


Pristanišča so glavna vrata za mednarodno trgovino in ključni element pri povečanju trgovine in gospodarske rasti države. Zato je izboljšanje učinkovitosti pristanišč ključnega pomena, saj lahko poveča konkurenčnost in gospodarstvo države. Glede na napredek, ki ga je pomorski promet dosegel v svetu in Evropi v zadnjih letih, je treba pristaniške dejavnosti čim bolj povečati, da bi dosegli najboljše rezultate za evropsko in svetovno gospodarstvo. Zato je treba poiskati rešitve za izboljšanje učinkovitosti, kar bo vodilo do učinkovitejše rabe virov in na koncu do razvoja pristanišč. Vrednotenje pristanišč z uporabo metode Data Envelopment Analysis (DEA) omogoča podajanje ocene zmogljivost v vseh pogojih.

 

Jadranska pristanišča zavzemajo poseben položaj v evropskem pomorskem prometu in še niso bila ocenjena. Zato je glavni cilj tega projekta oceniti in izmeriti učinkovitost analiziranih pristanišč ter jih razvrstiti glede na učinkovitost. Na ta način bodo identificirana učinkovita in neučinkovita pristanišča ter vzroki za neučinkovitost posameznega pristanišča. Poleg tega se bo ugotavljala zasedenost posamezna leta. Uvedene so tudi referenčne enote kot modeli za neučinkovita pristanišča. Poslovanje vsakega pristanišča v posameznih letih bo analizirano ločeno. Rezultati tega projekta bodo pomagali izboljšati delovanje in učinkovitost analiziranih pristanišč.