Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Raziskovalni projekti

Napredna multimodalna tržnica za izvajanje transporta z nizkim ogljičnim odtisom in porabo energije - ADMIRAL

Vodja projekta na FPP: doc. dr. Patricija BAJEC


Sodelavci:

Trajanje projekta: od 01.05.2023 do 01.04.2026


Nosilna organizacija: TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY, Finska

Financiranje projekta: Evropska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje


Tovorni promet je odgovoren za velik delež skupnih emisij toplogrednih plinov v Evropi. Doslej se je večina podjetij koncentrirala

na njihove primarne emisije in tiste, ki jih povzroča njihova poraba energije, posredne emisije iz npr. logističnih storitev pa so prejele

omejeno pozornost. Očitno je, da je nujna sistemska družbeno-tehnična sprememba. Poslovni modeli za trajnostno pridobivanje in ponudba multimodalnih transportnih verig z nizkimi emisijami so še vedno v pomanjkanju. Cilj projekta ADMIRAL je sistemski družbeno-tehnični pristop. Vizija

projekta ADMIRAL je spremeniti miselnost ter z zagotavljanjem orodij za podjetja prispevati k zmanjšanju ravni emisij.

Glavni rezultat projekta je zasnova tržnice Admiral, ki upravlja celotno infrastrukturo dobavne verige in s tem povezane emisije. Tržnica bi obenem delovala tudi kot kanal za razvijalce distribucijo inovativnih in na trajnost usmerjenih rešitev v EU. Tržnica bo demonstrirana in testirana v 4-ih pilotih: Portugalska-Španija, Slovenija-Hrvaška, Litva in Finska.

Projekt ADMIRAL se osredotoča na

naslednje cilje: 1) Razviti brezhibno delovanje znotraj dobavnih verig; 2) Omogočiti boljšo izrabo opreme in infrastrukture

za zmanjšanje emisij; 3) Sprejeti sistemske spremembe v smeri trajnosti s trajnostnimi viri; 4) Razviti in preizkusiti rešitve, ki

imajo skupen potencial za zmanjšanje porabe energije in povzročenih emisij.

Tržnica bo delovala tudi kot inovacijska platforma za nove storitve, saj imajo

razvijalci programske opreme in rešitev jasne smernice za vključitev inovativnih storitev, ki bodo na voljo na platformi.

Tržnica izboljšuje vrednost logističnih platform B2B. Na B2C platformah prevladujejo podjetja izven EU, npr. Google, medtem ko

prevlade za platforme B2B še ni mogoče določiti.

ADMIRAL bo prispeval k pričakovanim rezultatom in vplivom

programa delaa npr. s ciljem zmanjšati emisije za več kot 20 % ter izboljšati preglednost in odpornost.