Zagovori zaključnih del

Po Poslovniku zagovorov, ki velja na Fakulteti za pomorstvo in promet, potekajo zagovori zaključnih del praviloma tretji teden v mesecu


 

Zagovori zaključnih del

19.11.2019 | 11:00, Sejni sobi
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika

REŠEVANJE Z GOREČE LADJE NA ODPRTEM MORJU

Ime in priimek: Andrej Bolčič
Mentor: red. prof. dr. Stojan Petelin
19.11.2019 | 11:30, Sejni sobi
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Navtika

ANALIZA FINANČNIH POROČIL PREVOZNEGA PODJETJA ASN D.O.O.

Ime in priimek: Maks Koritnik
Mentor: doc. dr. Marina Zanne