Zagovori zaključnih del

Po Poslovniku zagovorov, ki velja na Fakulteti za pomorstvo in promet, potekajo zagovori zaključnih del praviloma tretji teden v mesecu


 

Zagovori zaključnih del

17.02.2020 | 10:00, Sejni sobi
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika

SISTEMI ERP V OBLAKU

Ime in priimek: Sebastjan Santin
Mentor: doc. dr. Evelin Krmac