Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Zagovori zaključnih del

Po Poslovniku zagovorov, ki velja na Fakulteti za pomorstvo in promet, potekajo zagovori zaključnih del praviloma tretji teden v mesecu


ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v petek, 20. 10. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Žan Cerar Šimenc

N-VSS, 1. stopnja

prof. dr. Milan Batista

doc. dr. Marko Perkovič

doc. dr. Andrej Androjna

9:00

redni

Tema: USPOSABLJANJE POSADKE ZA REŠEVANJE IN PREŽIVETJE NA MORJU

 

2.

Srđan Ranković

N-VSS, 1. stopnja

prof. dr. Milan Batista

doc. dr. Andrej Androjna

doc. dr. Marko Perkovič

11:00

redni

Tema: PREČIŠČEVANJE IZPUŠNIH PLINOV NA LADJAH

 

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v četrtek, 19. 10. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Matej Prodanović

N-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Bojan Beškovnik

doc. dr. Patricija Bajec

prof. dr. Elen Twrdy

10:00

izredni

Tema: TRAJNOSTNI VIDIK RAZVOJA PRISTANIŠČ

2.

Urban Novak

PTTL-VSS-TL, 1. stopnja

doc. dr. Bojan Beškovnik

doc. dr. Patricija Bajec

prof. dr. Elen Twrdy

10:30

izredni

Tema: POMEN DRUGEGA TIRA ZA SLOVENSKO GOSPODARSTVO

3.

Adis Mahmić

PTTL-VSS, 1. stopnja

prof. dr. Elen Twrdy

doc. dr. Bojan Beškovnik

doc. dr. Patricija Bajec

11:00

redni

Tema: SKLADIŠČENJE JEKLENIH KOLUTOV LOGISTA PGS KOPER D.O.O. PRI PODIZVAJALCU

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v sredo, 18. 10. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Mitja Grosar

POMORSTVO-PS, 2. stopnja

doc. dr. Franc Dimc

doc. dr. Sebastjan Škerlič

izr. prof. dr. Oliver Bajt

9:00

redni

Tema: VPLIVI POMORSKIH NESREČ NA OKOLJE

2.

Lavra Barbara Haložan

POMORSTVO, 2. stopnja

doc. dr. Franc Dimc

doc. dr. Sebastjan Škerlič

izr. prof. dr. Oliver Bajt

9:30

redni

Tema: VPLIV PODVODNEGA HRUPA NA MORSKE ORGANIZME

3.

Žiga Kljun

PROMET-TL, 2. stopnja

izr. prof. dr. Oliver Bajt

doc. dr. Franc Dimc

doc. dr. Sebastjan Škerlič

10:00

redni

Tema: ZADOVOLJSTVO VOZNIKOV TEŽKIH TOVORNJAKOV Z DELOVNIMI POGOJI V REPUBLIKI SLOVENIJI

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v torek, 17. 10. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Matija Baloh

N-VSS, 1. stopnja

izr. prof. dr. Violeta Jurković

doc. dr. Aleksander Grm

viš. pred. mag. Valter Suban

11:00

izredni

Tema: LADIJSKA PRALNICA V SKLADU S KONVENCIJO MLC

2.

Sara Nikolova

N-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Aleksander Grm

viš. pred. mag. Valter Suban

izr. prof. dr. Violeta Jurković

11:30

redni

Tema: VPLIV ZNANJA ANGLEŠKEGA JEZIKA NA POMORSKO KOMUNIKACIJO

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v ponedeljek, 16. 10. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Izet Gerzić

PTTL-VSS, 1. stopnja

prof. dr. Aleksej Turnšek

doc. dr. Robert Muha

viš. pred. dr. Peter Jenček

12:00

izredni

Tema: PROMETNA VARNOST TURŠKIH VOZNIKOV TOVORNIH VOZIL V SLOVENIJI

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v petek, 13. 10. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Domen Cizelj

N-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Andrej Androjna

viš. pred. mag. Mojca M. Hočevar

izr. prof. dr. Evelin Krmac

11:00

redni

Tema: PREDSTAVITEV MODELOV UMETNE INTELIGENCE ZA UPORABO AVTONOMNEGA MANEVRIRANJA PLOVIL

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v petek, 15. 9. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Đurđica Kostadinović Đedović

N-VSS, 1. stopnja

izr. prof. dr. Evelin Krmac

doc. dr. Franc Dimc

doc. dr. Marko Perkovič

9:30

redni

Tema: MANEVRSKE LASTNOSTI VELIKIH POTNIŠKIH LADIJ

2.

Rok Trtnik

N-VSS, 1. stopnja

izr. prof. dr. Evelin Krmac

doc. dr. Marko Perkovič

doc. dr. Franc Dimc

10:00

redni

Tema: PRENOS ČASA V POMORSKI NAVIGACIJI

3.

Lara Kresevič

PTTL-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Franc Dimc

doc. dr. Marko Perkovič

doc. dr. Bojan Beškovnik

10:30

redni

Tema: ORGANIZACIJA PREVOZOV KONTEJNERJEV V PODJETJU PS LOGISTIKA D.O.O.

4.

Tilen Vežnaver

PTTL-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Franc Dimc

doc. dr. Marko Perkovič

doc. dr. Bojan Beškovnik

11:00

redni

Tema: POMEN BALTSKO-JADRANSKEGA KORIDORJA ZA RAZVOJ TRANSPORTNO-LOGISTIČNIH DEJAVNOSTI V SLOVENIJI

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v četrtek, 14. 9. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Sandi Jovanović

N-VSS, 1. stopnja

prof. dr. Elen Twrdy

doc. dr. Blaž Luin

izr. prof. dr. Marina Zanne

9:00

redni

Tema: ZUNANJE OKOLJE LADJARJA

2.

Monika Tajnik

N-VSS, 1. stopnja

prof. dr. Elen Twrdy

doc. dr. Blaž Luin

izr. prof. dr. Marina Zanne / izr. prof. dr. Patrick Vlačič

9:30

redni

Tema: EKONOMSKI IN PRAVNI VIDIK RAZREZA LADIJ

3.

Jana Tavčar

POMORSTVO-PS, 2. stopnja

prof. dr. Elen Twrdy

doc. dr. Blaž Luin

izr. prof. dr. Marina Zanne

10:00

redni

Tema: CARINSKI POSTOPEK 42 – ŠTUDIJA PRIMEROV

4.

David Brnot

PROMET-PT, 2. stopnja

prof. dr. Elen Twrdy

doc. dr. Blaž Luin

izr. prof. dr. Marina Zanne

10:30

redni

Tema: DELOVANJE IN POSLOVANJE V RAZVOJNO – PROIZVODNJEM PODJETJU ELAPHE D.O.O.

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v sredo, 13. 9. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Lara Hudobivnik

PTTL-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Aleksander Grm

viš. pred. mag. Valter Suban

viš. pred. dr. Peter Jenček

9:00

redni

Tema: PROMETNA VARNOST MLADIH VOZNIKOV V SLOVENIJI

2.

Andrea Škrebić

PTTL-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Aleksander Grm

doc. dr. Danijela Tuljak Suban

izr. prof. dr. Oliver Bajt

9:30

redni

Tema: CESTNI PROMET IN VPLIV NA TRAJNOSTNI RAZVOJ

3.

Adin Puškar

PTTL-VSS, 1. stopnja

prof. dr. Aleksej Turnšek

doc. dr. Danijela Tuljak Suban

izr. prof. dr. Oliver Bajt /

doc. dr. Robert Muha

10:00

redni

Tema: TRANSPORT NEVARNIH SNOVI PO CESTI V PODJETJU DSV TRANSPORT D.O.O.

4.

Tadej Derenda

PROMET-PV, 2. stopnja

prof. dr. Aleksej Turnšek

doc. dr. Danijela Tuljak Suban

izr. prof. dr. Oliver Bajt

10:30

redni

Tema: POMEN ALTERNATIVNIH GORIV PRI ZMANJŠEVANJU EMISIJ OGLJIKA

5.

Primož Kozina

POMORSTVO-MV, 2. stopnja

prof. dr. Aleksej Turnšek

doc. dr. Danijela Tuljak Suban

izr. prof. dr. Oliver Bajt

11:00

redni

Tema: ONESNAŽEVANJE TRŽAŠKEGA ZALIVA

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v torek, 12. 9. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Marko Kreslin

LS-VSS, 1. stopnja

izr. prof. dr. Violeta Jurković

doc. dr. Andrej Androjna

prof. dr. Peter Vidmar

9:00

izredni

Tema: DIHALNI APARATI ZA ZAŠČITO DIHAL NA LADJI

2.

Matej Muršec

LS-VSS, 1. stopnja

prof. dr. Peter Vidmar

izr. prof. dr. Violeta Jurković

doc. dr. Andrej Androjna

9:30

redni

Tema: KIBERNETSKI VARNOSTNI IZZIVI V POMORSTVU

3.

Robert Baučić

PROMET-PT, 2. stopnja

prof. dr. Milan Batista

izr. prof. dr. Violeta Jurković

doc. dr. Andrej Androjna

10:00

redni

Tema: IZZIVI ZAGOTAVLJANJA KIBERNETSKE VARNOSTI V POMORSTVU

4.

Dragan Joldžić

N-VSS, 1. stopnja

prof. dr. Milan Batista

doc. dr. Andrej Androjna

pred. mag. Denis Romih

10:30

redni

Tema: OCENA TVEGANJA ODPOVEDI IN OKVAR POGONOV NA LADJI PO METODI FMEA

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v petek, 25. 8. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

 

1.

Carol Furone

N-VSS, 1. stopnja

izr. prof. dr. Marina Zanne

doc. dr. Aleksander Grm

izr. prof. dr. Violeta Jurković

10:00

redni

Tema: UPORABA SPOROČILNIH OZNAK V POMORSKI KOMUNIKACIJI

2.

Tjaša Urbas

PROMET-TL, 2. stopnja

izr. prof. dr. Violeta Jurković

doc. dr. Aleksander Grm

izr. prof. dr. Marina Zanne

10:30

redni

Tema: SPLETNO NAKUPOVANJE IZ TRETJIH DRŽAV

   

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v ponedeljek, 21. 8. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

 

1.

Urban Hartman

PTTL-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Marko Perkovič

doc. dr. Sebastjan Škerlič

izr. prof. dr. Oliver Bajt

11:00

redni

Tema: VPLIV CESTNEGA PROMETA NA ONESNAŽENOST ZRAKA IN NA PODNEBNE SPREMEMBE

2.

Lev Ogrin

LS-VSS, 1. stopnja

izr. prof. dr. Oliver Bajt

doc. dr. Sebastjan Škerlič

doc. dr. Marko Perkovič

11:30

redni

Tema: PRIMERJAVA MOTORJA WARTSILA SULZER RT-FLEX IN STAREJŠIH MOTORJEV BREZ ODMIČNE GREDI

 

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v sreda, 12. 7. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Tonkli Dejan

PTTL-VSS, 1. stopnja

izr. prof. dr. Marina Zanne

viš. pred. mag. Mojca M. Hočevar

izr. prof. dr. Evelin Krmac

10:00

redni

Tema: OPTIMIZACIJA DELA V LOGISTIKI Z UPORABO AVTONOMNIH SREDSTEV 

 

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v torek, 11. 7. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

 

1.

Kerić Hana

PROM, 2. stopnja

izr. prof. dr. Violeta Jurković

izr. prof. dr. Marina Zanne

doc. dr. Bojan Beškovnik

9:00

redni

 

Tema: TEHNOLOŠKE PRILAGODITVE LOGISTIČNE VERIGE KONČNIH VOZIL NA ELEKTRIČNI POGON

 

2.

Ferretti Francesco

PTTL-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Bojan Beškovnik

viš. pred. dr. Peter Jenček

izr. prof. dr. Marina Zanne

9:30

redni

 

Tema: STROŠKI UPORABE ELEKTRIČNEGA AVTOMOBILA

 

3.

Šterpin Barbara

PTTL-VSS, 1. stopnja

izr. prof. dr. Marina Zanne

viš. pred. dr. Peter Jenček

doc. dr. Bojan Beškovnik

10:00

redni

Tema: STORITVE POMORSKE LOGISTIKE V PODJETJU DHL GLOBAL FORWARDING D. O. O.

4.

Fric Tomi

PTTL-VSS, 1. stopnja

izr. prof. dr. Marina Zanne

doc. dr. Bojan Beškovnik

viš. pred. dr. Peter Jenček

10:30

redni

Tema: ZNAČILNOSTI PROMETNIH NESREČ V SLOVENSKIH AVTOCESTNIH PREDORIH

5.

Radoslav Jan

PTTL-VSS, 1. stopnja

izr. prof. dr. Marina Zanne

doc. dr. Bojan Beškovnik

viš. pred. dr. Peter Jenček

11:00

redni

Tema: INTERMODALNI PREVOZ ELEKTRIČNIH AVTOMOBILOV

6.

Urošević Nikola

PROM, 2. stopnja

izr. prof. dr. Oliver Bajt

izr. prof. dr. Marina Zanne

prof. dr. Elen Twrdy

11:30

redni

Tema: TRENDI IN IZZIVI V POMORSKI LOGISTIKI

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v petek, 23. 6. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Dejan Tomić

LS-VSS, 1. stopnja

izr. prof. dr. Violeta Jurković

doc. dr. Danijela Tuljak – Suban

doc. dr. Franc Dimc /

doc. dr. Marko Perković

10:00

redni

Tema: ZAZNAVANJE OKVAR TIPAL REZERVOARJA TOVORA NA TANKERJU ZA UTEKOČINJENI ZEMELJSKI PLIN

2.

Urban Pegan

POMORSTVO, 2. stopnja

izr. prof. dr. Violeta Jurković

doc. dr. Franc Dimc

doc. dr. Danijela Tuljak – Suban /

doc. dr. Marko Perković

10:30

redni

Tema: VEČKRITERIJSKA OCENA OBČUTLJIVOSTI OBALE NA VEČJE RAZLITJE OLJ

3.

Anton Henry Winkler Palumbo

LS-VSS, 1. stopnja

izr. prof. dr. Violeta Jurković

doc. dr. Danijela Tuljak – Suban

doc. dr. Franc Dimc

11:00

izredni

Tema: PRIMERJAVA TEHNIČNIH MERITEV HRUPA

   

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v torek, 20. 6. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Dolenc Jakob Jeremiah

N-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Danijela Tuljak – Suban

doc. dr. Andrej Androjna

prof. dr. Peter Vidmar

9:00

redni

Tema: TEHNIČNO PROSTORSKA UREDITEV MARINE

2.

Veronika Slapnik

PROMET, 2. stopnja

prof. dr. Peter Vidmar

doc. dr. Andrej Androjna

doc. dr. Patricija Bajec /

doc. dr. Danijela Tuljak – Suban

9:30

redni

Tema: PREFERENCE POTENCIALNIH MNOŽIČNIH DOSTAVLJALCEV ZADNJEGA KILOMETRA V SLOVENIJI

3.

Kaja Borjančič

PTTL-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Patricija Bajec

doc. dr. Sebastjan Škerlič

doc. dr. Bojan Beškovnik

10:00

redni

Tema: DELOVANJE LETALSKIH PREVOZNIKOV IN LETALIŠČ V OTEŽENIH RAZMERAH PANDEMIJE COVID-19

4.

Mitja Mestnik

PTTL-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Patricija Bajec

doc. dr. Sebastjan Škerlič

doc. dr. Bojan Beškovnik

10:30

redni

Tema: ORGANIZACIJA DELA INTERMODALNEGA OPERATERJA PRI ŽELEZNIŠKEM PREVOZU KONTEJNERJEV IZ

           KOPRA ZA TRGE CENTRALNE EVROPE

   

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v četrtek, 15. 6. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

 

1.

Luka Zrim

PTTL-VSS, 1. stopnja

izr. prof. dr. Marina Zanne

doc. dr. Maja Stojaković

prof. dr. Elen Twrdy

9:00

redni

 

Tema: SODELOVANJE PRISTANIŠČ V SEVERNEM JADRANU

 

2.

Uroš Kveder

POMORSTVO-PS, 2. stopnja

doc. dr. Robert Muha

doc. dr. Maja Stojaković

izr. prof. dr. Marina Zanne

9:30

redni

Tema: VZPON IN PADEC TRGA LADIJSKIH KRIŽARJENJ

 

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v sredo, 24. 5. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Gregor Herga

N-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Patricija Bajec

viš. pred. mag. Valter Suban

doc. dr. Andrej Androjna

8:30

redni

Tema: MODERNO PIRATSTVO 21. STOLETJA

 

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v ponedeljek, 22. 5. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Peter Petek

POMORSTVO, 2. stopnja

doc. dr. Marko Perkovič

doc. dr. Sebastjan Škerlič

doc. dr. Aleksander Grm

9:00

redni

Tema: TEHNIKE ZAZNAVANJA IN OPTIMIZACIJE POTI BREZPILOTNEGA LETALNIKA PRI ODKRIVANJU OLJNIH MADEŽEV

2.

Vesna Hrvaćanin

PTTL-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Marko Perkovič

doc. dr. Aleksander Grm

doc. dr. Sebastjan Škerlič

9:30

redni

Tema: VPELJAVA SODOBNE SKLADIŠČNE TEHNOLOGIJE

 

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v ponedeljek, 17. 4. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Andrej Bolčič

PROMET, 2. stopnja

izr. prof. dr. Evelin Krmac

doc. dr. Andrej Androjna

izr. prof. dr. Peter Vidmar

10:00

redni

Tema: ČELNI TRKI VOZIL Z MAJHNIM PREKRIVANJEM


 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v torek, 21.03.2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Eva Sladič

PTTL-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Robert Muha

doc. dr. Maja Stojaković

doc. dr. Bojan Beškovnik

12:00

redni

Tema: TRANSPORTNO LOGISTIČNE STORITVE V PODJETJU KOLI ŠPED D.O.O.

2.

Metka Šuc

PTTL-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Bojan Beškovnik

doc. dr. Maja Stojaković

doc. dr. Robert Muha

12:30

redni

Tema: ORGANIZACIJA PREVOZA ŽIVIH ŽIVALI

 

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v ponedeljek, 20.03.2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Matija Drača Margitić

PROMET, 2. stopnja

doc. dr. Danijela Tuljak-Suban

doc. dr. Sebastjan Škerlič

izr. prof. dr. Oliver Bajt

9:00

redni

Tema: RAVNANJE Z OKOLJEM V PODJETJU SLOVENSKE ŽELEZNICE

2.

Oskar Babič

PTTL-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Danijela Tuljak-Suban

doc. dr. Sebastjan Škerlič

izr. prof. dr. Oliver Bajt

9:30

redni

Tema: ODDAJA IN RAZGRADNJA ODSLUŽENIH VOZIL

3.

Kristjan Jasnič

PTTL-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Danijela Tuljak-Suban

doc. dr. Sebastjan Škerlič

izr. prof. dr. Oliver Bajt

10:00

redni

Tema: ONESNAŽEVANJE ZRAKA Z DELCI Z VIDIKA CESTNEGA PROMETA

 

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v torek, 21. 2. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Patrik Provenza

PTTL-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Aleksander Grm

doc. dr. Bojan Beškovnik

doc. dr. Patricija Bajec

9:00

redni

Tema: USKLADIŠČENJE IZDELKOV V DISTRIBUCIJSKEM SKLADIŠČU TNG OPREMA, SPLETNA PRODAJA

           ŠPORTNE OPREME, D.O.O.

 

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v ponedeljek, 20. 2. 2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Žiga Boh

PROMET-PT, 2. stopnja

izr. prof. dr. Oliver Bajt

izr. prof. dr. Evelin Krmac

izr. prof. dr. Peter Vidmar

9:00

redni

Tema: IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI V KRIŽIŠČIH S POUDARKOM NA NIZKOCENOVNIH UKREPIH ZA

           UMIRJANJE PROMETA

2.

Miloš Ivanović

PROMET, 2. stopnja

izr. prof. dr. Peter Vidmar

izr. prof. dr. Evelin Krmac

izr. prof. dr. Oliver Bajt

9:30

redni

Tema: ONESNAŽEVANJE MORJA S POMORSKIM PROMETOM

3.

Leon Hribar

N-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Robert Muha

mag. Mojca M. Hočevar, viš. pred.

doc. dr. Andrej Androjna

10:00

redni

Tema: POVEZANOST POMORSKIH NESREČ IN ČLOVEŠKEGA FAKTORJA

4.

Matic Kerkoč

LS-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Robert Muha

mag. Mojca M. Hočevar, viš. pred.

doc. dr. Andrej Androjna

10:30

redni

Tema: KONSTRUKCIJA KONVENCIONALNE PODMORNICE

 

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v sredo, 01.02.2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Billy Brenčič

PTTL-VSS, 1. stopnja

prof. dr. Elen Twrdy

mag. Valter Suban, viš. pred.

doc. dr. Bojan Beškovnik

9:00

redni

Tema: ORGANIZACIJA IZREDNEGA PREVOZA V POMORSKI LOGISTIKI

 

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v četrtek, 26.01.2023

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Matej Žužek

PTTL-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Sebastjan Škerlič

mag. Mojca M. Hočevar, viš. pred.

dr. Peter Jenček, viš. pred.

11:00

redni

Tema: USPOSABLJANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE IN VOZNIKOV MOTORNIH VOZIL V SLOVENIJI

 

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v sredo, 14.12.2022

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Andrej Starc

POMORSTVO, 2. stopnja

doc. dr. Franc Dimc

doc. dr. Marko Perkovič

doc. dr. Aleksander Grm

9:00

redni

Tema: UPORABA RAČUNALNIŠKEGA VIDA BREZPILOTNEGA LETALNIKA ZA ODKRIVANJE OLJNIH MADEŽEV


 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v četrtek, 24.11.2022

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Enej Kodelja

N-VSS, 1. stopnja

prof. dr. Milan Batista

doc. dr. Maja Stojaković

prof. dr. Elen Twrdy

12:00

redni

Tema: MANIPULACIJA IZREDNIH TOVOROV V PRISTANIŠČU

2.

Zorka Stanišić

PTTL-VSS, 1. stopnja

prof. dr. Milan Batista

doc. dr. Maja Stojaković

prof. dr. Elen Twrdy

12:30

redni

Tema: NALOGE POMORSKIH AGENTOV PRI PREVOZU AVTOMOBILOV PREKO KOPRSKEGA PRISTANIŠČA

 

  

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v torek, 22.11.2022

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Bogdan Dumka

N-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Marko Perkovič

doc. dr. Blaž Luin

doc. dr. Franc Dimc

8:30

izredni

Tema: IZDELAVA IN PREIZKUS REGULATORJA PID S PLK ZA DELO V LABORATORIJU

  

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v ponedeljek, 21.11.2022

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Miha Ratajc

LS-VSS, 1. stopnja

izr. prof. dr. Evelin Krmac

doc. dr. Bojan Beškovnik

doc. dr. Andrej Androjna

10:00

redni

Tema: MODERNE RO-RO LADJE

2.

Alin Unuk

PTTL-VSS, 1. stopnja

izr. prof. dr. Evelin Krmac

doc. dr. Andrej Androjna

doc. dr. Bojan Beškovnik

10:30

izredni

Tema: TEHNOLOŠKE PRILAGODITVE DELA NA KONTEJNERSKEM TERMINALU OB PODALJŠANJU OPERATIVNE OBALE

3.

Jernej Drinovec

PROMET-TL, 2. stopnja

doc. dr. Bojan Beškovnik

doc. dr. Andrej Androjna

izr. prof. dr. Evelin Krmac

11:00

redni

Tema: UPORABA SAMOVOZEČIH VOZIL ZA GOSPODARSKE NAMENE

 

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v sredo, 19.10.2022

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Dejan Jerman

PTTL-VSS, 1. stopnja

prof. dr. Elen Twrdy

mag. Mojca M. Hočevar, viš. pred.

doc. dr. Sebastjan Škerlič

11:00

izredni

Tema: ORGANIZACIJA DOSTAVE POŠTNIH POŠILJK V PODJETJU POŠTA SLOVENIJE D.O.O.

 

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v ponedeljek, 17.10.2022

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Elizabeta Kotar

N-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Andrej Androjna

doc. dr. Blaž Luin

dr. Peter Jenček, viš. pred.

10:00

izredni

Tema: ZNAČILNOSTI DELA ŽENSK V PROMETNEM SEKTORJU

2.

Luka Tončić

N-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Blaž Luin

dr. Peter Jenček, viš. pred.

doc. dr. Andrej Androjna

10:30

redni

Tema: METODE DOLOČANJA DEVIACIJE MAGNETNEGA KOMPASA IN IZDELAVA TABLIC DEVIACIJE

3.

Mateja Žibrat

PROMET, 2. stopnja

doc. dr. Andrej Androjna

doc. dr. Blaž Luin

izr. prof. dr. Oliver Bajt

11:00

redni

Tema: TRAJNOSTNI RAZVOJ IN PROMET

  prostor: sejna soba

 

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v četrtek, 22.09.2022

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Sandro Gasparini

POMORSTVO-PI, 2. stopnja

doc. dr. Franc Dimc

doc. dr. Blaž Luin

izr. prof. dr. Peter Vidmar

11:00

redni

Tema: NADZOR DRŽAVE PRISTANIŠČA IN NJEGOV VPLIV NA ODPRAVO PODSTANDARDNIH LADIJ

     prostor: sejna soba

 

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v sredo, 21.09.2022

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Anže Pečar

PROMET-TL, 2. stopnja

doc. dr. Aleksander Grm

doc. dr. Sebastjan Škerlič

izr. prof. dr. Marina Zanne

10:00

redni

Tema: MAKROEKONOMSKI VPLIV PANDEMIJE COVID19 NA LOGISTIČNI SEKTOR IZBRANIH DRŽAV

2.

Jurij Vižintin

PROMET-PT, 2. stopnja

doc. dr. Aleksander Grm

doc. dr. Sebastjan Škerlič

izr. prof. dr. Marina Zanne

10:30

redni

Tema: VPLIV STROŠKOV GORIVA NA POTOVALNE NAVADE PREBIVALCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI

    prostor: sejna soba

 

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v torek, 20.09.2022

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Borut Kuhar

PROMET, 2. stopnja

doc. dr. Danijela Tuljak – Suban

doc. dr. Maja Stojakovič

prof. dr. Elen Twrdy

10:00

redni

Tema: RAZVOJ SODOBNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V EU S POUDARKOM NA SLOVENIJI

2.

Katja Pavlin

PROMET, 2. stopnja

doc. dr. Danijela Tuljak – Suban

doc. dr. Maja Stojakovič

prof. dr. Elen Twrdy

10:30

redni

Tema: OSNUTEK NOVE PROMETNE STRATEGIJE SLOVENIJE

  prostor: sejna soba

 

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v torek, 13.09.2022

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Luka Mejić

N-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Bojan Beškovnik

doc. dr. Maja Stojakovič

prof. dr. Elen Twrdy

9:00

redni

Tema: RAZVOJ KONTEJNERSKIH PRISTANIŠČ NA KITAJSKEM

2.

Tadej Zonta

PTTL-VSS, 1. stopnja

prof. dr. Elen Twrdy

doc. dr. Maja Stojakovič

doc. dr. Bojan Beškovnik

9:30

redni

Tema: TRŽNI PRISTOPI LOGISTIČNEGA PODJETJA FERSPED D.O.O.

3.

Timotej Cotič

PTTL-VSS, 1. stopnja

prof. dr. Elen Twrdy

doc. dr. Maja Stojakovič

doc. dr. Bojan Beškovnik

10:00

redni

Tema: IZZIVI LOGISTIKE PRI PROIZVODNJI IN PRODAJI LESENIH IZDELKOV

4.

Sara Kaplan

PTTL-VSS, 1. stopnja

prof. dr. Elen Twrdy

doc. dr. Maja Stojakovič

doc. dr. Bojan Beškovnik

10:30

redni

Tema: PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA IZREDNEGA PREVOZA PRI KOMBINIRANJU LETALSKEGA IN CESTNEGA PREVOZA

 prostor: sejna soba

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v ponedeljek, 12.09.2022

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

 

1.

Luka Planinc

N-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Andrej Androjna

mag. Valter Suban, viš. pred.

doc. dr. Marko Perkovič

9:00

redni

 

Tema: USPOSABLJANJE POMORSKIH PILOTOV

 

2.

Matej Štucin

N-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Marko Perkovič

mag. Valter Suban, viš. pred.

doc. dr. Andrej Androjna

9:30

redni

 

Tema: ARPA IN IZOGIBANJE TRČENJA NA MORJU

 

3.

Žane Koradin

LS-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Marko Perkovič

mag. Valter Suban, viš. pred.

doc. dr. Andrej Androjna

10:00

redni

 

Tema: POMORSKA KIBERNETSKA VARNOST IN NJENI IZZIVI

 

4.

Miloš Hođić

N-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Marko Perkovič

mag. Valter Suban, viš. pred.

doc. dr. Andrej Androjna

10:30

redni

 

Tema: VZROKI POŽAROV NA POTNIŠKIH LADJAH

 

5.

Žan Strnišnik

N-VSS, 1. stopnja

doc. dr. Marko Perkovič

mag. Mojca M. Hočevar, viš. pred.

doc. dr. Andrej Androjna

11:00

redni

 

Tema: AVTONOMNA VOJAŠKA PLOVILA

 

6.

Jan Okoren

PTTL-VSS, 1. stopnja

izr. prof. dr. Violeta Jurković

mag. Mojca M. Hočevar, viš. pred.

izr. prof. dr. Oliver Bajt

11:30

redni

 

Tema: PREVOZ IN SKLADIŠČENJE JEDRSKIH ODPADKOV

 

7.

Jana Krapež

PTTL-VSS, 1. stopnja

izr. prof. dr. Violeta Jurković

mag. Mojca M. Hočevar, viš. pred.

izr. prof. dr. Oliver Bajt

12:00

redni

Tema: SKLADIŠČENJE IN PREVOZ EKSPLOZIVOV V PODJETJU KOLEKTOR CPG

8.

Martina Jerman

N-VSS, 1. stopnja

izr. prof. dr. Oliver Bajt

mag. Mojca M. Hočevar, viš. pred.

izr. prof. dr. Violeta Jurković

12:30

redni

 

Tema: SPLETNI ENOJEZIČNI IN VEČJEZIČNI SLOVARJI IN GLOSARJI S PODROČJA POMORSTVA

 

 prostor: sejna soba

 

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v sredo, 24.08.2022

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Chris Kobal

PROMET-PT, 2. stopnja

prof. dr. Elen Twrdy

doc. dr. Robert Muha

izr. prof. dr. Marina Zanne

10:00

redni

Tema: TRAJNOSTNI RAZVOJ POTNIŠKEGA PROMETA IN ODNOST PREBIVALCEV OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA  

            DO TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

2.

Žan Kocuvan

PTTL-VSS, 1. stopnja

izr. prof. dr. Marina Zanne

doc. dr. Robert Muha

prof. dr. Elen Twrdy

10:30

redni

Tema: LETALIŠČA KOT DEJAVNIK RAZVOJA REGIJE

3.

Jurij Poberžnik

PTTL-VSS, 1. stopnja

prof. dr. Elen Twrdy

izr. prof. dr. Marina Zanne

doc. dr. Robert Muha

11:00

redni

Tema: DELOVANJE PREVOZNIKA Z NAJETIM VOZNIM PARKOM

    prostor: sejna soba

 

 

ZAGOVORI ZAKLJUČNIH DEL

v torek, 12.07.2022

 

 

kandidat

predsednik

član

(zapisnikar)

mentor / somentor

ura

1.

Jure Hrvatin

PTTL-VSS, 1. stopnja

prof. dr. Elen Twrdy[