Zagovori zaključnih del

Po Poslovniku zagovorov, ki velja na Fakulteti za pomorstvo in promet, potekajo zagovori zaključnih del praviloma tretji teden v mesecu


 

Zagovori zaključnih del

14.08.2019 | 09:00, Sejni sobi
Univerzitetni študijski program prve stopnje Tehnologija prometa

UPORABNOST ELEKTRIČNIH VOZIL V CESTNEM TOVORNEM PROMETU

Ime in priimek: Alex Topić
Mentor: doc. dr. Robert Muha
26.08.2019 | 09:00, Sejni sobi
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika

VLOGA PODJETJA DSV TRANSPORT PRI PREVOZU NEVARNEGA BLAGA

Ime in priimek: Matija Arvaj
Mentor: izr. prof. dr. Oliver Bajt
26.08.2019 | 09:30, Sejni sobi
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika

ONESNAŽEVANJE MORJA S PLASTIKO

Ime in priimek: Katarina Avguštin
Mentor: izr. prof. dr. Oliver Bajt
26.08.2019 | 10:00, Sejni sobi
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Navtika

SATELITSKE KOMUNIKACIJE ZA OSEBNO UPORABO NA LADJAH

Ime in priimek: Rok Močnik
Mentor: viš. pred. mag. Valter Suban
26.08.2019 | 10:30, Sejni sobi
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika

VARNOST MOPEDOV, KATERIH KONSTRUKCIJSKA HITROST NE PRESEGA 25 KM/H, NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER

Ime in priimek: Denis Škoberne
Mentor: viš. pred. dr. Peter Jenček
29.08.2019 | 09:00, Sejni sobi
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Ladijsko strojništvo

REGULACIJA ENOSMERNEGA MOTORJA S POMOČJO TAHOGENERATORJA

Ime in priimek: Ramon Babič
Mentor: doc. dr. Franc Dimc
29.08.2019 | 09:30, Sejni sobi
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Navtika

LNG POGON POTNIŠKIH LADIJ

Ime in priimek: Aja Pivko Kneževič
Mentor: pred. dr. Andrej Androjna
29.08.2019 | 10:00, Sejni sobi
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Navtika

RAZISKOVANJE POMORSKIH NESREČ

Ime in priimek: Robert Fon
Mentor: izr. prof. dr. Peter Vidmar