Navodila za oblikovanje zaključnih del

NAVODILA ZA OBLIKOVANJE ZAKLJUČNIH DEL

 

 

NOVO! S 01.10.2019 so pričela veljati nova Navodila za oblikovanje diplomskih, magistrskih in doktorskih del.

 

 

Navodila za oblikovanje diplomskih, magistrskih in doktorskih del.

 

----------NOVO---------03.06.2020-----------

Elektronski izvodi zaključnih del, ki jih študent naloži v svoj VIS ter elektronski izvodi zaključnih del na zgoščenki (CDju) ne potrebujejo lastnoročnih podpisov na:

 

  • tretjem listu (oziroma četrtem listu za  doktorske  disertacije)  notranji list (glej stran 14 teh Navodil; UL FPP, vrsta dela, naslov dela, mentor,  študent, jezikovni pregled, vpisna številka, študijski program, smer študija, kraj  ter mesec in leto oddaje dela; stran NI oštevilčena) ter na
  • zadnjem  samostojnem listu  na koncu zaključnega  dela - IZJAVA kandidata o samostojnosti dela.

 

Obrazložitev:

 

Skladno z Navodili za oblikovanje diplomskih, magistrskih in doktorskih del morajo biti zaključna dela na:

  • tretjem listu (oziroma četrtem listu za  doktorske  disertacije)  notranji list (glej stran 14 teh Navodil; UL FPP, vrsta dela, naslov dela, mentor,  študent, jezikovni pregled, vpisna številka, študijski program, smer študija, kraj  ter mesec in leto oddaje dela; stran NI oštevilčena) ter na
  • zadnjem  samostojnem listu  na koncu  zaključnega  dela - IZJAVA kandidata o samostojnosti dela lastnoročno podpisani.