Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navodila za oblikovanje zaključnih del

NAVODILA ZA OBLIKOVANJE ZAKLJUČNIH DEL

 

Navodila za oblikovanje diplomskih, magistrskih in doktorskih del.

 

Skladno z Navodili za oblikovanje diplomskih, magistrskih in doktorskih del elektronski izvod zaključnega dela, ki ga študent naloži v svoj VIS, ter elektronski izvodi zaključnega dela na zgoščenki (CDju) ne potrebujeta lastnoročnih podpisov na:

 

  • tretjem listu (oziroma četrtem listu za  doktorske  disertacije)  notranji list (glej stran 14 teh Navodil; UL FPP, vrsta dela, naslov dela, mentor,  študent, jezikovni pregled, vpisna številka, študijski program, smer študija, kraj  ter mesec in leto oddaje dela; stran NI oštevilčena) ter na
  • zadnjem  samostojnem listu  na koncu zaključnega  dela - IZJAVA kandidata o samostojnosti dela.