Osebe brez statusa

OSEBE BREZ STATUSA V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021 - NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO PREKINITVI STATUSA ŠTUDENTA

 

A) VODENJE EVIDENCE OSEBE BREZ STATUSA

Vsi, ki v študijskem letu 2020/2021 ne boste imeli statusa študenta, v omenjenem študijskem letu pa nameravate opravljati svoje študijske obveznosti, morate po 15.10.2020 študentskemu referatu, preko svojega , oddati Prošnjo za nadaljevanje študija in sicer za:

  • Osebe brez statusa do dveh let
  • Osebe brez statusa po dveh letih.

 

Prošnjo izpolnete v vašem VISu, jo natisnete, podpišete in vrnete na naslov referata bodisi s "kopensko" pošto bodisi skenirano v PDFju po e-pošti referat@fpp.uni-lj.si.

 

Prošnja bo obravnavana na redni seji Komisije za študijske zadeve (dodiplomski študij, 2. stopnja) oziroma Komisije za razvojno in raziskovalno delo (podiplomski študij) vsako prvo sredo v mesecu.

 

Prošnja mora v referat prispeti do zadnjega torka v tekočem mesecu.

 

B) OPRAVLJANJE IZPITOV

Študent, ki mu je v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu s statutarnimi določili programa prenehal status študenta, ker ni napredoval v višji letnik oz. diplomiral v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra, pridobi pravico opravljanja manjkajočih obveznosti kot oseba brez statusa v študijskem letu, v katerem je bil izdan sklep o nadaljevanju oz. dokončanju študija (obrazec Prošnja za vodenje evidence osebe brez statusa).

 

Študent lahko opravlja izpite v razpisanih rednih oz. izrednih izpitnih rokih (izpitni roki so na vpogled v VIS-u).

 

Prijava na izpit je možna le preko VISa, po opravljenem izpitu (po vnešenih rezultatih) na dom prejmete račun za plačilo izpita osebe brez statusa.

 

Skladno s Cenikom storitev UL FPP za š.l. 2020/2021 je oseba brez statusa dolžna plačati posamezen pristop k izpitu, in sicer:

  • prvo, drugo, tretje opravljanje izpita v višini: 63,90€
  • četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita: 191,80 €.