Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Dogodki in obvestila

Osebe brez statusa (nadaljevanje študija po prekinitvi statusa študenta)

03.04.2023

 

A) VODENJE EVIDENCE OSEBE BREZ STATUSA v študijskem letu 2023/2024 

 

Vsi, ki v študijskem letu 2023/2024 ne boste imeli statusa študenta, v omenjenem študijskem letu pa nameravate opravljati svoje študijske obveznosti, morate po 15.10.2023 študentskemu referatu, preko svojega VISa, oddati Prošnjo za nadaljevanje študija in sicer za:

  • Osebe brez statusa do dveh let
  • Osebe brez statusa po dveh letih
  • Osebe brez statusa po desetih letih

Prošnjo izpolnete v vašem VISu. Po kopenski pošti ne pošiljate ničesar!

 

Prošnja bo obravnavana na redni seji Komisije za študijske zadeve (1. in 2. stopnja) oziroma Komisije za razvojno in raziskovalno delo (3. stopnja) vsako prvo sredo v mesecu.

 

Prošnja mora biti oddana v VIS-u do zadnjega torka v tekočem mesecu.

Ugotovitveni sklep Komisije se bo nahajal v VISu pod Pregledom dotične prošnje.

 

Capture

 

B) OPRAVLJANJE IZPITOV

Študent, ki mu je v skladu s 70. členom Zakona o visokem šolstvu s statutarnimi določili programa prenehal status študenta, ker ni napredoval v višji letnik oz. diplomiral v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra, pridobi pravico opravljanja manjkajočih obveznosti kot oseba brez statusa v študijskem letu, v katerem je bil izdan sklep o nadaljevanju oz. dokončanju študija (obrazec Prošnja za vodenje evidence osebe brez statusa).

Študent lahko opravlja izpite v razpisanih rednih oz. izrednih izpitnih rokih (izpitni roki so na vpogled v VIS-u).

 

Prijava na izpit je možna le preko VISa, po opravljenem izpitu (po vnešenih rezultatih) na dom prejmete račun za plačilo izpita osebe brez statusa.

 

Skladno s Cenikom storitev UL FPP za š.l. 2023/2024 je oseba brez statusa dolžna plačati posamezen pristop k izpitu, in sicer:

  • prvo, drugo, tretje opravljanje izpita v višini: 68,70€ ter
  • četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita: 206,00 €.