Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Kappra

K - 28

Rutinska pomorska komunikacija v severnojadranskem območju

Violeta Jurkovič

19.1.2022 v predavalnici 204 med 12:55 in 13:50

 

Povzetek:

Kljub temu, da so pravila in priporočila glede pomorske komunikacije v angleščini z vrsto mednarodnih dokumentov natančno določena, raziskave kažejo, da pomorska komunikacija v praksi od njih še vedno temeljno odstopa. Omejitve dosedanjih raziskav vključujejo bodisi njihovo zastarelost bodisi omejenost analize na le nekaj pogovorov, saj je dostop do avtentičnih podatkov zelo otežen, zapis govornega korpusa in njegova analiza pa zamuden in zahteven postopek. Na 28. Kappri bo predstavljena analiza govornega korpusa rutinske pomorske komunikacije v severnojadranskem območju z vidika skladnosti z mednarodno veljavnimi pravili in priporočili.