Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Kappra

K - 02

Povzetek srečanja o SRIP – Pametna mesta in skupnosti (PMiS)

doc. dr. Evelin Krmac

 

5.4.2017 ob 12.15 v predavalnici 204

 

Povzetek:

V sklopu Strategije pametne specializacije so se oblikovali grozdi, imenovani Strateška razvojno-investicijska partnerstva (SRIP), znotraj katerih se povezujejo različna podjetja in institucije znanja. Deležniki v SRIP-ih sodelujejo skozi: usklajevanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti, souporabo zmogljivosti, razvoj človeških virov, izmenjavo znanj in izkušenj, mreženje ter skupno zastopanje interesov v tujini.  Trenutno se oblikujejo akcijski načrti, ki predstavljajo poslovno-razvojne strategije.

 

Shema SRIPa PMiS