Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Kappra

K - 05

Modeling the impact of road network configuration on vehicle energy consumption - izkušnje pri pisanju, urejanju in oddaji članka v Energy

dr. Blaž Luin

 

20.9.2017 ob 12.15 v predavalnici 204

 

Povzetek:

Nekatere ceste neposredno povezujejo izvor in namembne kraje, nekatere pa jih povezujejo po zavitih, posrednih poteh. Posredne povezave podaljšajo razdalje in povečajo porabo goriva. Podoben učinek opazimo tudi na preobremenjenih cestah ter na gorskih cestah s številnimi spremembami nadmorske višine. V tej luči avtorji predlagajo metodologijo za analizo cestnih omrežij na podlagi energije, ki jo porabijo vozila, in energije, ki je potrebna za vzpostavitev učinkovitejših medkrajevnih povezav. Ta pristop upošteva obseg prometa, deleže razredov vozil, geometrijo ceste in energijo, potrebno za delovanje cestne infrastrukture, vzdrževalna dela in za samo gradnjo cest.