Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Kappra

K - 17

Izbirno modeliranje v prometu

Nejc Geržinič

 

13.02.2020 ob 12:15 v predavalnici 204

 

 

Povzetek:

Izbirno modeliranje (choice modelling) je ena ključnih metodologij pri analiziranju obnašanja posameznikov v prometu in drugih področjih. Z leti se je metodologija precej razširila, zbiranje podatkov je postalo bolj učinkovito in številne predpostavke o obnašanju ljudi so bile zavržene. V magistrski nalogi je predstavljalec analiziral novo metodo učinkovitega zbiranja podatkov za majhne vzorce in testiral ali se ljudje odlocajo tako, da dosežejo ali maksimalno koristnost (maximise utility) ali minimalno obžalovanje (minimise regret).