Skupine študentov po letnikih

Univerzitetni študijski program Tehnologija prometa in logistika, 1. stopnja  


Visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika, 1. stopnja  


Visokošolski strokovni študijski program Navtika, 1. stopnja 


Visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo, 1.stopnja