Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Študentski projekti

PKP - PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA

Program »Po kreativni poti do znanja« (PKP) omogoča povezovanje med visokošolskimi zavodi, podjetji in študenti. Tako daje študentom možnost, da si pridobijo praktične delovne izkušnje in navežejo stike s podjetji že v času študija. V okviru PKP projektov študenti preučujejo kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja, kot jih vidi v projekt vključeno podjetje.

 

Projekti se izvajajo v skupinah študentov pod mentorstvom enega ali več pedagoških in enega ali več delovnih mentorjev. Projektu se lahko pridruži tudi organizacija z gospodarskega ali družbenega področja. PKP projekti trajajo od 3 do največ 5 mesecev.

 

PKP projekte sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Dosedanji PKP projekti

PKP I (2014, April - September)

Avtomatsko gašenje na malih plovilih
Zasnova in gospodarnost toplotnih črpalk z izrabo morja
Šport in sistem varnosti na morju
Biomasa kot alternativno gorivo
Brezpilotni letalniki v slovenskem zračnem prostoru
Spletna borza logističnih storitev
Uporaba multikopterja za nadzor in upravljanje prometnih sistemov
Poslovanje pomorskega podjetja

 

PKP II (2015, Februar – Julij)

Zasnovanje učinkov EMS v prometu z uporabo programljivega radija
Brezpilotni letalniki za nadzor in opazovanje iz zraka
Otočna elektrarna z izrabo OVE (obnovljivi viri energije)
Pomorska dediščina v virtualnem okolju

 

PKP III (2016/17)

Vpliv motenj na zagotavljanje kakovosti sistemov elektronskega cestninjenja (1.11.2016-31.3.2017)
Zasnova robotske jadrnice (1.2.2017-30.06.2017)
Zasnova soproizvodnje elektrike in toplote iz geotermalne energije in biomase (1.3.2017-31.7.2017)
Slovenska terminologija v pomorstvu (1.2.2017-30.06.2017)

 

PKP IV (2018/19)

Umestitev kooperativnega LED prikazovalnika v okolje pametnega mesta (7.2.2019 - 31.7.2019)
Detekcija in filtracija signalov v pametnem kopenskem in pomorskem prometu (1.2.2019 - 31.7.2019)

 


ŠIPK - ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST

Program »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski Inovativni projekti za družbeno korist« (ŠIPK) je namenjen povezovanju med visokošolskimi zavodi, trgom dela in študenti. Tako daje študentom možnost, da si pridobijo praktične delovne izkušnje in navežejo stike z negospodarskim in neprofitnim sektorjem, predvsem v lokalnem in regionalnem okolju, že v času študija.

 

Projekti se izvajajo v skupinah študentov pod vodstvom enega ali več pedagoških mentorjev in enega ali več strokovnih sodelavcev iz lokalnega ali regionalnega okolja. ŠIPK projekti trajajo 3 mesece.

 

ŠIPK projekte sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Dosedanji ŠIPK projekti

ŠIPK I (2017)

Monitoring z avtonomnim plovilom

 

ŠIPK II (2018)

Vodenje kolesarjev na Obali-Zbiranje podatkov za pripravo aplikacije
Slovenska terminologija v pomorstvu II

 

ŠIPK III (2019)

Zeleno pomorsko plovilo

 

ŠIPK IV (2020)

Ranljivost naprednih načinov vožnje