Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Raziskovalni projekti

Vodenje kolesarjev na Obali - Zbiranje podatkov za pripravo aplikacije

Vodja projekta na FPP: doc. dr. Danijela TULJAK-SUBAN


Trajanje projekta: od 01.06.2018 do 31.08.2018


Ostali sodelavci:

  • Andrej Zalokar, nacionalni koordinator, član predsedstva Slovenske kolesarske mreže Združenja kolesarskih pobud Slovenije, Strokovni sodelavec 1
  • Ester Eler, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Podporna strokovna oseba
  • Klemen Košič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Tehnologija prometa in logistika (študent)
  • Alen Telban, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Tehnologija prometa in logistika (študent)
  • Anže Šter, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Tehnologija prometa in logistika (študent)
  • David Konjar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Prometna tehnologija in transportna logistika (študent)
  • Matej Mahovlič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Navtika (študent)
  • Kristina Špeh, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Geografija (študent)
  • Nino Manzoni, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Računalništvo in informatika (študent)
  • Sara Parkelj, Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica, Turizem (študent)

Sodelujoče organizacije:

Slovenska kolesarska mreža, Združenje kolesarskih pobud Slovenije

Financiranje projekta: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropski socialni sklad


Opis projekta

Kolesarske površine so na Obali redke, nepovezane in slabo označene, izjema je kolesarska pot Parenzana, ki poteka po trasi nekdanje ozkotirne železnice, ki je povezovala Trst in Poreč. Zaradi tega se kolesarji pogosto vozijo po nevarnih in prometnih odsekih, kar vodi do konfliktnih situacij. Kolesar nima možnosti učinkovitega predhodnega planiranja poti, ki bi bila varna in primerna njegovi fizični kondiciji. Obstoječi zemljevidi ne vsebujejo ustreznih informacij, saj so prilagojeni le turistom, ki si obalne znamenitosti ogledajo peš ali z avtomobili.

 

Površine, ki so sicer namenjene kolesarjem, na nekaterih odsekih pogosto uporabljajo tudi ostali udeleženci v prometu (motoristi, pešci, …), za kar se kolesar prej ne more pripraviti, saj nikjer ne more pridobiti informacije o dejanskem stanju prometa na stezah.

 

Take situacije zmanjšajo možnost, da bo za prevozno sredstvo izbrano kolo. Potencialni kolesarji potrebujejo boljši dostop do informacij o karakteristikah poti - vsaj tako dober, kot ga imajo na voljo vozniki motornih vozil.

 

V sklopu projekta so študenti s pomočjo mentorjev pripravili ocenjevalne liste in nato s kolesi testirali in ocenjevali kolesarske poti po Obali, tako so zbirali informacije o kolesarski infrastrukturi ter o turistični ponudbi in možnosti kombiniranja uporabe kolesa še z drugimi možnostmi prevoza (avtobus, vlak ali ladja). Zbrani podatki so podlaga za pripravo spletne aplikacije, ki bi kolesarjem omogočila natančno načrtovanje planirane kolesarske poti. Kolesar bi na enem mestu dobil informacije: o zahtevnosti ture, konfiguraciji terena, naklonu, podlagi, možnosti postanka, turistični ponudbi, nevarnosti odseka in gostoti prometa na odseku. Torej, planiranje potovanja s kolesom bi postalo tako enostavno in učinkovito kot planiranje potovanja z avtomobilom. Študenti so evidentirali in poslikali nevarne – črne točke, ki so jih srečali med zbiranjem podatkov, saj je cilj projekta tudi večanje varnosti kolesarjev, ki si pogosto delijo vozišče z drugimi prevoznimi sredstvi ali s pešci. Poleg navedenega so zbrani podatki v pomoč pri promociji kolesarjenja kot alternative avtomobilu, predvsem v kombinaciji z javnim potniškim prometom, zato smo posebej raziskali možnosti intermodalnega prevoza.

 

Podrobni pregled in ocena poti, ki jih lahko kolesarji uporabijo, je zelo uporaben tudi za osebe s posebnimi potrebami, ki želijo uporabiti kolo, saj omogoča izbiro ture, ki je tem osebam primerna: nima prevelikih naklonov, na poti ni nepremostljivih arhitektonskih barier ter omogoča varne postanke in mesta, kjer je mogoče dobiti tudi vodo.

 

Torej, projekt je prvi poskus definiranja kriterijev in zbiranja podatkov za pripravo celovite aplikacije za vodenje kolesarjev ter pripravo idejne zasnove aplikacije. Gotovo so izdelani obrazci in definiran protokol terenskih ogledov dosežki, ki omogočajo splošno uporabo tudi drugje v Sloveniji in še širše. Tudi idejna zasnova aplikacije ima možnost širše uporabe.

 

image (9)

image (10)

image (8)

image (7)

 

Spletna stran projekta: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro-1/

 

Vodenje kolesarjev2Vodenje kolesarjevVodenje kolesarjev3Vodenje kolesarjev 4