Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Raziskovalni projekti

Slovenska terminologija v pomorstvu

Vodja projekta na FPP: izr. prof. dr. Violeta JURKOVIĆ


Sodelavci:

Trajanje projekta: od 01.02.2017 do 30.06.2017


Ostali sodelavci:

  • Urban Batič, študent,
  • Žan Jenuš, študent,
  • Tina Jerman, študentka,
  • Jan Palčič, študent,
  • Eva Zalokar, študentka,
  • Katja Forjan, študentka,
  • Špela Lausegger, študentka,
  • Špela Lipanje, študentka,
  • Rok Sorta, delovni mentor,

Sodelujoče organizacije:

Navtik, Valter Suban s.p., GEPŠ Piran

Financiranje projekta: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropski socialni sklad


Opis projekta

Slovenščina v pomorstvu obstaja že stoletja, vendar kljub temu vse doslej terminologija ni bila zbrana na enem mestu v digitalni obliki in torej na voljo strokovni in drugim javnostim. Zaradi skrbi za razvoj pomorske terminologije v slovenskem jeziku kot dela slovenskega jezika je bilo potrebno najprej zbrati in digitalizirati ter v korpus besedil urediti čim več dostopnih besedil v slovenščini s področja pomorstva, kar je pomembno tudi s stališča varovanja in dokumentiranja predmetno-specifičnega slovenskega jezika. Zaradi razvoja standardnega jezika je bilo potrebno zbrati terminologijo v sedanjem času, jo ustrezno obravnavati, urediti in digitalizirati ter tako ohraniti tudi za prihodnje rodove slovenske družbe.

 

V sklopu projekta smo zbrali, uredili in digitalizirali besedila, ki vsebujejo besedje, ki se ali se je uporabljalo v slovenski pomorski terminologiji, in tako postavili temelj za dvojezičen (ali večjezičen) slovar pomorske terminologije s stališča slovenskega uporabnika ter besedilni korpus preko spletnega portala dali na voljo širši slovenski javnosti. Besedilni korpus, ki obsega več kot 1,000,000 pojavnic, je širši javnosti na voljo tukaj: https://evroterm.vlada.si/evrokorpus/index.php?jezik=slov (zavihek Pomorstvo v iskalnem oknu).