Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Raziskovalni projekti

Pomorska dediščina v virtualnem okolju

Vodja projekta na FPP: prof. dr. Peter VIDMAR


Trajanje projekta: od 01.02.2015 do 31.07.2015


Ostali sodelavci:

Uroš Hribar, delovni mentor

Aleš Štefančič, delovni mentor

Rene Francescon Kanduzio, študent

Uroš Grižančič, študent

Luka Kleva, študent

Matjaž Kljun, študent

Niko Pibernik, študent

Nace Nagode, študent

Aleksandar Ristov, študent

Rok Viler, študent

Sodelujoče organizacije:

Pomorski muzej Sergej Mašera Piran

Financiranje projekta: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropski socialni sklad


Opis projekta

V okviru projekta smo si študentje s pomočjo pedagoškega in delovnega mentorja postavili cilj: virtualizirati obstoječe elemente in orodja nahajajoče se v Pomorskem muzeju Piran. Elementi so v preteklosti služili pri rednih vzdrževalnih delih in pri sami konstrukciji lesenih plovil namenjenih rekreaciji, ribolovu in solinarstvu. Virtualizacija poteka z računalniško podprtim načrtovanjem (computer aided design – CAD). Željen element je potrebno predhodno preslikati in mu izmeriti x,y,z koordinate, pri čemer nato izmerjene podatke uporabimo kot osnovo pri zarisovanju. Večina projektantov se je vključila v projekt zaradi želje do koristnega znanja, ki nam bo v bodoči poklicni karieri kot inženirjev zelo koristil. Drugi del predstavlja andragoški program prezentacije zbirk in vsebin Pomorskega muzeja Piran deprivilegiranim osebam nastanjenim v obalnih domovih za ostarele. Študentje so poleg tega v domu za ostarele Lucija sodelovali pri fizični postavitvi pregledne razstave o nastanku in razvoju Muzeja solinarstva. Avtorji razstave so redno zaposleni kustusi Pomorskega muzeja Piran in Zavoda za spomeniško varstvo OE Piran.

 

Rezultati projekta:

VIDMAR, Peter (avtor, vodja projekta). Pomorska dediščina v virtualnem okolju. Portorož: Univ. Ljubljana, Fak. za pomorstvo in promet, 2015. 8 str. [COBISS.SI-ID 2648419]